Vår politik

Vår politik

Ett Lidingö att vara stolt över

Lidingö är en underbar plats att leva och bo på. Det är småstaden i närheten av storstaden, Sveriges femte mest tätbefolkade kommun. Här tillåts människor välja, växa och ta eget ansvar – vi ser Lidingö som möjligheternas ö.

Moderaterna vill både bevara och vidareutveckla miljön, för boende såväl som för rekreation och friluftsliv. Det finns inte något självändamål i att öka antalet bostäder eller invånare på Lidingö.

Kommunen är till för Lidingöborna och inte tvärtom. Bemötande av Lidingöborna ska vara serviceinriktat, präglat av effektiv myndighetsutövning i handläggningen av olika tillstånd.

Att vara trygg är en förutsättning för att känna sig fri och kunna växa som människa. Brottslighet hör inte hemma på Lidingö.

Arbetslinjen är den bästa vägen till integration. Människor som anländer från andra länder, som lär sig det svenska språket och börjar arbeta, kommer att integreras funktionellt. Alla som kommer till Sverige har, från första dagen, en skyldighet att bidra till den egna integrationen. Samhällets uppgift är att ge bästa möjliga stöd i integrationsprocessen så att alla kan bidra på bästa sätt till den gemensamma välfärden.

I rutorna nedan kan du läsa mer om de olika sakområdena i handlingsprogrammet. 

Skola & förskola

I skolan skall det vara lugnt och tryggt, med ordning och studiero.
LÄS MER

Trygghet & säkerhet

Det är en rättighet att kunna känna sig trygg på Lidingö.
LÄS MER

Omsorg & stöd

Lidingömoderaternas vision är att det ska vara tryggt, säkert och stimulerande att leva och åldras på Lidingö.
LÄS MER

Klimat & miljö

Vi arbetar för en långsiktigt hållbar miljöpolitik och eftersträvar en balans mellan miljöhänsyn, ekonomi och sociala frågor.
LÄS MER

Idrott & föreningsliv

Ett rikt idrottsliv utgör en viktig del av vårt lokalsamhälle. Idrotten stärker livskvaliteten, ger trygghet och skapar gemenskap.
LÄS MER

Kultur

Lidingös kulturliv bygger på samarbetet mellan kommunen och Lidingös olika kulturaktörer.
LÄS MER

Väg & trafik

Lidingömoderaternas grundläggande princip är att alla trafikslag ska behandlas lika. Kommunen ska inte bestämma vilket trafikslag en medborgare ska använda, utan det är upp till var och en att bestämma.
LÄS MER

Utveckling av bebyggelse

Med ett återhållsamt bostadsbyggande behåller vi också Lidingös gröna karaktär.
LÄS MER

Integration & arbetsmarknad

Moderaternas mål med integrationsarbetet på Lidingö är att nyanlända så snart som möjligt ska kunna försörja sig själva och sina familjer.
LÄS MER

Ekonomi & näringsliv

Lidingömoderaterna prioriterar alltid ordning och reda i ekonomin. Det är en förutsättning för en välfungerande kommun.
LÄS MER

Skola & förskola

I skolan skall det vara lugnt och tryggt, med ordning och studiero.
LÄS MER

Trygghet & säkerhet

Det är en rättighet att kunna känna sig trygg på Lidingö.
LÄS MER

Omsorg & stöd

Lidingömoderaternas vision är att det ska vara tryggt, säkert och stimulerande att leva och åldras på Lidingö.
LÄS MER

Klimat & miljö

Vi arbetar för en långsiktigt hållbar miljöpolitik och eftersträvar en balans mellan miljöhänsyn, ekonomi och sociala frågor.
LÄS MER

Idrott & föreningsliv

Ett rikt idrottsliv utgör en viktig del av vårt lokalsamhälle. Idrotten stärker livskvaliteten, ger trygghet och skapar gemenskap.
LÄS MER

Kultur

Lidingös kulturliv bygger på samarbetet mellan kommunen och Lidingös olika kulturaktörer.
LÄS MER

Väg & trafik

Lidingömoderaternas grundläggande princip är att alla trafikslag ska behandlas lika.
LÄS MER

Utveckling av bebyggelse

Med ett återhållsamt bostadsbyggande behåller vi också Lidingös gröna karaktär.
LÄS MER

Integration & arbetsmarknad

Moderaternas mål med integrationsarbetet på Lidingö är att nyanlända så snart som möjligt ska kunna försörja sig själva och sina familjer.
LÄS MER

Ekonomi & näringsliv

Lidingömoderaterna prioriterar alltid ordning och reda i ekonomin. Det är en förutsättning för en välfungerande kommun.
LÄS MER

Vill du engagera dig?

Bli medlem i moderaterna! Vi behöver ditt stöd och engagemang så vi kan bli ännu starkare här på Lidingö.
Kontakta oss gärna och berätta mer om vem du är, vad du vill. Har du kanske något specialintresse, något du brinner för, något extra att bidra med?