Kultur på Lidingö

Kultur på Lidingö

"I en tid med stora kulturella motsättningar behöver vi mer än någonsin ett levande kulturliv och ett starkt civilsamhälle."

Bibliotek_620

kultur på lidingö

"I en tid med stora kulturella motsättningar behöver vi mer än någonsin ett levande kulturliv och ett starkt civilsamhälle."

kultur på lidingö:

Våra grundläggande värderingar

I en tid med stora kulturella motsättningar behöver vi mer än någonsin ett levande kulturliv och ett starkt civilsamhälle. Kulturen hjälper oss att förstå oss själva och den vi möter – hur vi förhåller oss till vår samtid och hanterar vår framtid. Att kulturen kan utvecklas fritt utgör därför en grund för vårt demokratiska samhälle.

Lidingömoderaterna har som mål att skapa ett brett och attraktivt utbud av kulturaktiviteter via samarbete med initiativrika Lidingöbor, kulturaktörer, föreningar och Lidingö stads egna kulturverksamheter. Kommunens kulturutbud ska komplettera den verksamhet som sker lokalt men vill ha ett särskilt fokus på barn, ungdomar, funktionshindrade och äldre.

kultur på lidingö:

Hur det fungerar idag och utvecklingsmöjligheter

Lidingös kulturliv bygger på samarbetet mellan kommunen och Lidingös olika kulturaktörer. Detta manifesteras genom Kulturveckan i november som samlar kommunala verksamheter, kulturföreningar, kulturutövare, företagare, kulturskolor med flera. Kommunen ska fortsätta att utveckla detta samarbete för att skapa ett större och bredare utbud av kultur där Lidingöbor och kulturaktörer bidrar med arrangemang och finansiering. Kommunen ska också utveckla kommunikationen till allmänheten om detta och om likande arrangemang.

Idag erbjudas olika kulturaktiviteter för barn och ungdomar på bland annat stadsbiblioteket, Musikskolan och Sagateatern. Vårt nya välutrustade stadsbibliotek ska fungera som en källa för lärande och kunskapsinhämtning och som en naturlig mötesplats för olika ålders- och intressegrupper även i den digitaliserade eran.

På Lidingö finns stora kulturella värden såsom fornminnen, kulturmiljöer och värdefulla byggnader som ska bevaras för framtiden. Äldre historiska byggnader tillgängliggörs för allmänheten genom exempelvis restaurangverksamhet och historiska platser, personer händelser genom skyltar. Här spelar Lidingö Museum en viktig roll som en länk mellan dåtid och nutid och även Millesgården genom att visa upp Carl Milles unika konst för Lidingöbor och besökare.

Moderaterna vill därför

●  Erbjuda ett rikt utbud av kulturella barn- och ungdomsverksamheter genom utvecklad samsyn och samarbete mellan Lidingö stads olika kulturverksamheter.

●  Fortsätta utveckla utbudet av kulturella barn- och ungdomsverksamheter genom särskilt fokus på ungdomar 13-20 år och bättre kommunikation med denna grupp.

●  Utveckla Musikskolan och Sagateatern så att fler barn och ungdomar får ta del av verksamheterna.

●  Låta Stadshusets kulturdel fortsatt aktivt främja utställningar.

●  Fortsätta med och utveckla den återkommande kulturveckan.

●  Initiera samarbeten med Nyckelviksskolan och med Lidingös gymnasieskolor.

●  Fortsätta stödja föreningar som bevarar och tillgängliggör kulturella värden, bland annat genom fortsatt stöd till Millesgården och Lidingö museum.

Ansvarig Kultur på Lidingö

Vill du engagera dig?

Bli medlem i moderaterna! Vi behöver ditt stöd och engagemang så vi kan bli ännu starkare här på Lidingö.
Kontakta oss gärna och berätta mer om vem du är, vad du vill. Har du kanske något specialintresse, något du brinner för, något extra att bidra med?