Våra fokusfrågor på Lidingö

Moderaterna har, med stöd av olika partier, fått väljarnas förtroende att styra Lidingö under flera decennier. Arbetet omfattar beslut om vårt boende, vår närmiljö, våra barns utbildning och om hur omsorgen fungerar när vi blir äldre. Besluten rör också det lokala näringslivets förutsättningar för att kunna skapa nya arbetstillfällen. Läs gärna mer om vår politik och våra fokusfrågor just nu!

Vår miljö - viktigare än någonsin!

För att kunna erbjuda medborgare att bo i en tätbefolkad kommun och samtidigt få möjlighet till rekreation i en välskött natur- och skärgårdsmiljö, krävs en politik som klarar av att balansera bevarande med planering inför framtiden.

Skolan - en prioritet

Kunskap och bildning ger våra barn makten att själv forma sitt liv. Lidingös skolor ska väcka elevernas nyfikenhet och förmedla kunskap, trygghet och en framtidstro som grund för vidare studier och yrkesliv

Ökad trygghet med fler poliser

Lidingömoderaterna står alltid på brottsoffrets sida. Brottsofferperspektivet vägleder vår syn på hur brottsligheten ska bekämpas. När Lidingöbor känner sig otrygga måste samhället agera kraftfullt.

Lidingö i topp som idrottsstad

Ett rikt idrottsliv utgör en viktig del av vårt lokalsamhälle. Idrotten stärker livskvaliteten, ger trygghet och skapar gemenskap. Idrotten bidrar också till ökad integration och bryter sociala gränser.

Omsorg & stöd

Den moderata utgångspunkten är en grundläggande tro på att människor vill, i så stor uträckning de kan och förmår, fatta egna beslut om hur de ska leva sina liv.

Bli medlem nu!
Vi behöver dig som medlem. Ju fler vi är, deso mer kan vi påverka och göra skillnad. Ett medlemsskap kostar 100 kr det första året, därefter 250 kr per kalenderår. Varmt välkommen till Moderaterna på Lidingö!
Bli medlem här >>