Rapport från årsmötet

Lidingömoderaternas årsmöte, överblick
Kulturminister Parisa Liljestrand. Foto: Michael Anderberg

Sveriges Kulturminister Paris Liljestrand håller ett trevligt inledningsanförande innan årsmötet formellt startar.
Hon säger bland annat att det må vara ett litet departement, men så viktigt för nationens självkänsla och sammanhållning och ett område som verkligen behöver tas om hand bättre.

Sedan inleder avgående ordförande Peder Hagen mötet, följt av ett kort anförande från Kommunstyrelsens ordförande, Daniel Källenfors.

Hans Barje tackas av efter många år som aktiv Moderat på Lidingö. Mötet försöker ivrigt hålla kvar honom under stort skratt och värme.

Länsförbundsordförande Kjell Jansson och tillika Riksdagsledamot, väljs till mötesordförande och tar plats i presidiet.

Tobias Sjö väljs till ny ordförande i Lidingömoderaterna och Ida Drougge väljs till vice ordförande. Övriga i styrelsen samt stämmoombud väljs enligt valberedningens förslag och kommer presenteras närmare inom kort.