VID VALSEGER VILL VI BYGGA ÖSTLIG FÖRBINDELSE

VID VALSEGER VILL VI BYGGA ÖSTLIG FÖRBINDELSE! 

Moderaterna i riksdagen, Moderaterna i region Stockholm och Moderaterna på Lidingö vill bygga färdigt ringleden runt Stockholm. Tre av fyra sträckor är klara, och det enda som saknas är en östlig förbindelse som ska knyta ihop norra och södra länken mellan Nacka och Ropsten. 

Det går vi nu gemensamt till val på att slutföra! 

Om det blir ett maktskifte och en borgerlig regering kommer Moderaterna att lyfta in östlig förbindelse i den nationella planen igen så fort som möjligt. 

Förutom att dra Österleden i en åtta kilometer lång tunnel under Stockholms inlopp och Djurgården vill vi även komplettera vägbygget med en ny spårförbindelse som ska binda ihop tvärbanan från Nacka i söder till Lidingöbanan i Ropsten i norr. 

Spårtrafiken ska få en central roll, och vi vill därför även bygga ut spårväg city vidare norrut till Norra Djurgårdsstaden och Loudden.

 – En fungerande och modern storstad behöver både bilen och kollektivtrafiken. Nu tar vi initiativ till en Östlig förbindelse som kan bli ett med en historisk satsning på utvecklad kollektivtrafik. Det är den typen av framtidsbygge Stockholmsregionen behöver, säger Kristoffer Tamsons, Trafikregionråd (M). 

– Det östliga initiativet är ett viktigt moderat vallöfte för Lidingöborna som kommer slippa åka runt stan för jobb och handel. Man kommer kunna ta Lidingöbanan ända till Sickla och till NK och lätt kunna ta bilen till jobbet söder om staden. Lidingömoderaterna har tillsammans med Moderaterna i Region Stockholm och i riksdagen drivit fram förslaget. Garanten för att kunna genomföra viktiga infrastruktursatsningar i Stockholmsregionen är ett moderat styre på nationell nivå så väl som i regionen och på Lidingö. Vi är det lokala partiet med den nationella styrkan, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande på Lidingö.