Ordf-brev

Ordförande har ordet – aprill 2022

Hej   Styrelsearbetet och valkampanjen har tagit ny fart. I lördags var det åtta glada medlemmar som trotsade vädret för att sprida information om vår skolpolitik till Lidingöborna och i söndags fick många brevlådor ta emot vårt informationsblad. Välkommen att delta i valkampanjen, tillsammans vinner vi valet!  Valsedeln till kommunvalet Valsedeln till kommunvalet Lidingömoderaternas kommunala […]

Ordförande har ordet – aprill 2022 Läs mer »

Ordförande har ordet – mars 2022

Hej, Den senaste tiden har varit turbulent inom Lidingömoderaterna. Efter höstens genomförda lokala provval följt av nomineringskommitténs förslag till valsedel fanns det två kandidater som aspirerade till posten som kommunstyrelsens ordförande (KSO); Filip Svanberg, som första namn på valsedeln och Daniel Källenfors, nuvarande KSO. Vid nomineringsstämman i januari tillkom ytterligare ett förslag till valsedel (en

Ordförande har ordet – mars 2022 Läs mer »

Ordförande har ordet – oktober 2021

Lidingömoderaterna rivstartar hösten. 
 Under september har vi kampanjat i Lidingö Centrum varje lördag. I den första kampanjen informerades Lidingöborna om vad en införd fastighetsskatt skulle innebära. Intresset var stort. Därefter var det en ungdomskampanj. Den 27 september hade vi en välbesökt valupptakt. Ett 30-tal kandidater till kommunfullmäktige presenterade sig och vi fick lyssna till det

Ordförande har ordet – oktober 2021 Läs mer »

sailboat, lake, sailing-596462.jpg

Ordförande har ordet – augusti 2021

Bäste Lidingömoderat! Bästa Lidingömoderat, Hoppas att alla njuter av ledighet och varierande väder. Vår partiförening skulle behöva ytterligare kandidater till kommunfullmäktige inför valet 2022. Vi har idag drygt 30 anmälda men skulle helst nå upp till 45-50 anmälda personer innan den 15 augusti. Det är av största vikt att vi är tillräckligt många engagerade moderater

Ordförande har ordet – augusti 2021 Läs mer »

Ordförande har ordet – juni 2021

Bäste Lidingömoderat! Bästa Lidingömoderat, Våra förtroendevalda Lidingömoderater har jobbat hårt inom nämnder och styrelser under våren. Turbulensen på riksplanet har inte speglat sig på Lidingö. Vi arbetar vidare med våra fyra huvudteman som är hög kvalitet, effektivitet, en grön ö, och lyssna på Lidingöborna. Lidingö är i topp i flertalet kvalitetsindex och Lidingöborna trivs fantastiskt

Ordförande har ordet – juni 2021 Läs mer »

Ordförande har ordet – april 2021

Bäste Lidingömoderat! Jag hoppas att alla medlemmar känner av föreningens höga aktivitetsnivå, men ändå känner att man kan välja precis hur mycket eller lite man själv vill aktivera sig. En Moderat ”Halvtidsrapport” skickades nyligen till samtliga ca 22 000 hushåll på Lidingö. Där beskrivs flera av Lidingömoderaternas viktigaste resultat sedan valet och även vårt pågående

Ordförande har ordet – april 2021 Läs mer »

Ordförande har ordet – feb 2021

Bäste Lidingömoderat! Först vill jag tacka för årsmötets förtroende att låta mig leda styrelsearbetet under 2021. Det känns ansvarsfullt, utmanande och mycket stimulerande! Vår nya styrelse arbetar nu med introduktion och överlämning för att få en bra start. Ledamöternas roller är: * Christer Mohlin (ordförande) * Christer Serenhov (vice ordförande) * Zina Finjan (sekreterare) *

Ordförande har ordet – feb 2021 Läs mer »