Ordförande har ordet – feb 2021

Bäste Lidingömoderat!

Först vill jag tacka för årsmötets förtroende att låta mig leda styrelsearbetet under 2021. Det känns ansvarsfullt, utmanande och mycket stimulerande!
Vår nya styrelse arbetar nu med introduktion och överlämning för att få en bra start. Ledamöternas roller är:
* Christer Mohlin (ordförande)
* Christer Serenhov (vice ordförande)
* Zina Finjan (sekreterare)
* Pål Jebsen (vice sekreterare)
* Kent Björnberg (kassör)
* Arvid Wallgren (kommunikationsansvarig)
* Nathan Glückman (vice kommunikationsansvarig)
* Nina Rokan (rekrytering)
* Carina Kindkvist (medlemsansvarig)
* Susanna Baconcini (valdistriktsansvarig)
* Philip Hallberg (MUF-representant)

För att skapa tydlighet och fokus har vi tillsammans med valberedningen noga formulerat styrelsens uppdrag:
1. Att arbeta för att vinna röster för Lidingömoderaterna vid valet 2022 och med kraft vända den negativa trenden.


2. Att utveckla lokala moderata idéer och bilda opinion där Lidingömoderaterna och dess medlemmar profileras.


3. Att stödja och aktivt samarbeta med fullmäktigegruppen som ”Ett Team” för att förverkliga vår politik.


4. Att rekrytera fler medlemmar till Lidingömoderaterna och skapa en god stämning i föreningen.

För egen del har jag varit noga med att framföra att vi också behöver tänka nytt. Finna nya arbetssätt. Engagera våra medlemmar. Komma närmre Lidingöborna. Formulera nya budskap. Hitta rätt tonalitet. Vässa vår kommunikation. Stärka vårt varumärke. Allt för att profilera vår lokala moderata politik och våra företrädare så att betydligt fler medborgare lägger sin röst på Lidingömoderaterna söndagen den 11 september 2022.
Under 2020 har flera förtroendevalda under Anna-Carins ledning arbetat med framtagande av ett nytt politiskt handlingsprogram. Vi kommer nu under våren att bjuda in till digitala medlemsmöten kring handlingsprogrammets olika teman, så att vi tillsammans kan diskutera, vidareutveckla och skapa något ännu bättre. Det första planeras till den 17 mars klockan 19-21. Mer information kommer.
Målet är att kunna presentera och debattera det nya handlingsprogrammet på en Valupptakt efter sommaren. Så fort pandemi och vaccin tillåter ett större fysiskt möte.
Jag vill slutligen puffa för vår nya hemsida, som ni finner på adressen www.lidingomoderaterna.se. På hemsidan har vi samlat information om vår politik och våra företrädare. Men vi kommer också att informera om kommande möten och aktiviteter.

Vänliga hälsningar,
Peder Hagen
ordförande Lidingömoderaterna
peder@hagen.se

ordf brev