Ordförande har ordet – april 2021

Bäste Lidingömoderat!

Jag hoppas att alla medlemmar känner av föreningens höga aktivitetsnivå, men ändå känner att man kan välja precis hur mycket eller lite man själv vill aktivera sig.

En Moderat ”Halvtidsrapport” skickades nyligen till samtliga ca 22 000 hushåll på Lidingö. Där beskrivs flera av Lidingömoderaternas viktigaste resultat sedan valet och även vårt pågående arbete. Förra helgen genomfördes en kampanj kring ”Trygghet & Säkerhet” med utdelning av ca 5 000 flygblad i utvalda områden. I nättidningen Lidingö Nyheter publicerade vi samtidigt en insändare kring våld i nära relationer. Återkom ifall ni inte fått vår Halvtidsrapport eller vill ha fler exemplar av den eller Trygghetsbladet vi delade ut.
Vi har nu genomfört tre digitala dialogmöten för medlemmar och hade hela 30 personer med för att diskutera Trygghet & Säkerhet. Vi fortsätter med dessa uppskattade möten fram till september och mer information finns under ”medlemsinfo” på hemsidan Lidingomoderaterna.se. Där hittar du också en länk för att delta i kommande möten!

Föreningen har också fått i gång sex lokala M-representanter i Sticklinge, Torsvik, Hersby, Gångsätra/Kottla och Brevik. Vi går nu vidare med flera områden på Lidingö så räkna med att få ett telefonsamtal från någon av oss under kommande veckor!

En annan orsak till kontakt med några av er medlemmar är för att påminna om medlemsavgiften. Till hösten väntar provval och alla som vill ställa upp som förtroendevalda, eller få rösträtt vid provvalet, behöver erlägga årets medlemsavgift senast den 30 juni. För att skapa ett ständigt bättre Lidingö välkomnar vi ännu fler medlemmar och ert fortsatta engagemang.

Föreningen är aktiv på sociala medier och om ni uppskattar budskapen där så hjälper ni oss genom att ”gilla” – och allra helst genom att ”dela”.

Lidingömoderater är delaktiga i två viktiga motioner Inför Länsförbundets stämma i maj. Tillsammans med Danderyd motionerar vi om tydligare krav på hur kommuner som mottar skatteutjämning kan använda Lidingöbornas skattepengar (inga fler ”skateboardsamordnare” i Malmö!). Fyra förtroendevalda står bakom en andra motion om värdet av ett litet men starkt EU, som inte skall få belåna våra barn för att ge kontanter till länder som missköter sin egen ekonomi. Vi hoppas att dessa motioner kommer att gå vidare till partistyrelsen och sedan bli underlag för M-ledd regeringspolitik. -Återkom ifall ni vill ha kopior på dessa motioner.

Slutligen, om pandemiläget tillåter, så hoppas vi att många medlemmar kommer till vår Valupptakt på Foresta söndagen den 26 september. Notera datumet och håll tummarna.

Vänliga hälsningar,
Peder Hagen
ordförande Lidingömoderaterna
peder@hagen.se

ordf brev