Ordförande har ordet – jan 2021

Bäste Moderatmedlem!
God fortsättning på det nya året!
Med vintersolståndet bakom oss i december började vi gå mot ljusare och ljusare tider. Vi började känna positiva tankar om hur vi skulle kunna hantera pandemin. Så den 6:e januari via USA utsattes vi av en annan sorts pandemi, attacken mot demokratin. 
Mer folkstyrelse! Eliten vill inte folkets bästa!
Trump tänker och agerar som Stalin gjorde när han uttalade sig om val och demokrati :-  Det viktiga är inte hur folk röstar. Det viktiga är vem som räknar rösterna!

Nu ifrågasätts de demokratiska värdena runt om i världen och en förvåning av hur lätt det gick att montera ner den med en kravall och en stormning av Capitolium.

Är demokratin så skör?
För oss i Sverige är demokrati något självklart! 
Och vi kan snart fira 100 år av demokratins införande. 
För den 10 januari 1922 införde Sverige – utan revolution och dödande – demokrati med allmän rösträtt och lika rösträtt.
Men det är så viktigt att vi påminner oss om varför vi har demokrati och hur skör den är.
Demokratin är komplicerad och behöver tre hållpunkter i ett triangeldrama.
Den utgår ifrån folkstyret där politiska beslut ska spegla folkviljan genom att majoriteten bestämmer, den andra hållpunkten är en rättsstat där offentlig makt ska vara bunden och tydligt avgränsad med självständig domstol och där offentlig makt utövas under lagar. 
Men för att folkstyret och rättsstaten ska fungera måste en tredje hållpunkt till och det är att politiken ska vara beslutsför och klara av olika gruppers intressen och krav. Det måste finnas politiker med handlingskraft. Det måste finnas politiker som klarar av att jämka samman till tydliga beslut för att sedan verkställas av en effektiv förvaltning.

En demokrati måste styras! Annars blir det ingen demokrati.
Tendenser till ett vi-och-dom-tänkande ökar polariseringen i samhället och gör demokratin svårstyrd.
Polariseringar, utebliven dialog med olika partier göder framväxt av stridslysten nationalism.
Det som demokratin bygger på är ju att sammanjämka olika grupper och intressen.
I Sverige förlorar partierna medlemmar, väljarrörligheten ökar och gör systemet mindre stabilt och svårare att förutse hur man ska styra.

Än viktigare just nu är därför hur oberoende media vågar granska, vilken information som används och medias roll hur de förmedlar kunskap. Och hur hanterar vi den stora utmaning med hur sociala mediers roll i yttrande och tryckfrihet ska hanteras framöver?
För demokratin är skör!

Moderaterna ökar statistiskt i olika väljarbarometrar. En stor anledning är att vi gång på gång efterfrågat ansvar i hanteringen av Covid-19. Tydlighet och ansvar har varit osynligt när det gällt frågor om samhällets krisberedskap. Dagens krishantering för Regeringskansliet är idag samlade under Inrikesministern i Justitiedepartementet. Justitiedepartementet samordnar också Regeringskansliets krishantering då flera departement berörs och Inrikesministerns statssekreterare är den som leder det samlade krishanteringsarbetet.
Efter ett år leds alltså krishanteringen av en fullkomligt anonym människa!

Krishanteringen borde självklart ligga i Statsrådsberedningen under Statsministern. Så såg det ut under Reinfeldt 2006-2014.
Tre nivåer av beslutsfattande, statssekreteraren, Inrikesministern, Justitieministern för att slutligen nå Statsministern. Systemet är inte gjort för att man ska ta ansvar och agera snabbt. Delat ansvar är ingens ansvar.
Att som regering lägga hela ansvaret för åtgärder och brist på åtgärder på en forskningsmyndighet som FHM är att även det abdikera ifrån ansvar.

Jag känner inte till något EU-land som arbetar som vi i Sverige gör.
Ansvarstagandet och koordineringen över hur de olika Regionerna arbetar och sedan vidare informerar alla kommuner är verkligen ytterligare något som borde ifrågasättas.
Vi har nu lokalt i varje kommun fått ett preliminärt schema för hur vaccineringen ska ske. Vore önskvärt om vi kunde göra som alla andra länder och vaccinera även röda dagar! För har vi en kris så behöver vi inte bara arbeta mellan 8.00-17.00 vardagar.
Ansvar för de stora samhällsproblemen som fortsatta skjutningar, slapp kriminalvård, ökad drogförsäljning, fortsatt lika hög invandring och det stora kommande problemet med arbetslösheten som snabbt ökar – är inget som regeringen visar handlingskraft och ansvarstagande för.
Jag känner mig personligen ordentligt otrygg med den sittande regeringen. Vi borde verkligen byta regering!

Så till min och Föreningsstyrelsens värld. 
Kommunikationsgruppen arbetade under mellandagarna och vi hade även ett möte i början av januari med vår Kommunikationsplan. Det är den planen som utöver handlingsplanen kommer att vara viktig för vårt arbete fram till valet. Planen förankras därför i vårt kommande beredande KF-gruppmöte torsdag 21:e januari. Det är viktigt att våra tankar och förslag med handlingsplanen och kommunikationsplanen inte bli något för bara styrelsegruppen.
Vår avsikt och det vi arbetat med i en tidsplan, var att även ni alla medlemmar skulle också involveras före årsmötet. Men nu kan vi bara konstatera att det har blivit försenat p.g.a. pandemin. Vi arbetar därför nu med förhoppning att i slutet av augusti kunna kalla till ett fysiskt möte. All ära att man kan mötas digitalt, men ska vi debattera så måste vi ses fysiskt.
För det är vi tillsammans som bygger en stark politik. Vi är ett parti oavsett ålder, intressen och kön. Det är vi som är Lidingömoderaterna!

Årsmötet:
Den 1:a februari 2021 sänds kallelsen ut med en digital länk till årsmötet. I kallelsen kommer även en tydlig instruktion för dem som aldrig tidigare använt Zoom.
Som jag tidigare nämnt så äger årsmötet rum den 21:a februari 2021 på Zoom. 
Den 8:e februari 2021 är sista dagen för att lämna in motioner till årsmötet.
Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport kommer 3 veckor före årsmötet att kunnas laddas ner från Föreningens hemsida.
Före årsmötet öppnas Zoom för inloggning öppnar vi kl:14.30 
Talare blir Elisabeth Svantesson och hon börjar kl:15.00
Och slutligen du som funderar på att bli mer aktiv inom politiken, hör av dig!

Vänliga hälsningar,
Peder Hagen
ordförande Lidingömoderaterna
peder@hagen.se

ordf brev