Ordförande har ordet – mars 2022

Hej,
Den senaste tiden har varit turbulent inom Lidingömoderaterna.
Efter höstens genomförda lokala provval följt av nomineringskommitténs förslag till valsedel fanns det två kandidater som aspirerade till posten som kommunstyrelsens ordförande (KSO); Filip Svanberg, som första namn på valsedeln och Daniel Källenfors, nuvarande KSO.

Vid nomineringsstämman i januari tillkom ytterligare ett förslag till valsedel (en s.k. minoritetslista) på vilken Daniel Källenfors stod som första namn.

Förbundsstyrelsen i Stockholms län fattade för en tid sedan ett externt beslut om att ta bort förslaget till minoritetslista och samtidigt stryka Filip Svanberg som KSO-kandidat. Resultatet blev nomineringskommitténs ursprungliga förslag till valsedel men med Daniel Källenfors som enda KSO-kandidat.

Det är inte helt ovanligt att det, i alla partier, uppstår dissonans inför valrörelsen och en intern valrörelse om poster uppstår. I vårt fall är det beklagligt att den interna personvalskampanjen fick ta så orimligt stora proportioner samtidigt som alla inblandade var överens om sakpolitiken i vårt handlingsprogram. En handfull personer har nu valt att tacka för sig och vi är tacksamma för det arbete som dessa har lagt ned inom partiet, speciellt på vårt politiska handlingsprogram som de själva har varit med att utforma och som sedan vårt årsmöte också godkände med acklamation.

Vägen framåt
Det stora arbetet med handlingsprogrammet, på temat ”lyssna på lidingöborna”, sjösattes initialt av den tidigare ordföranden Anna-Carin Pehrson och hennes efterträdare Christer Mohlin slutförde arbetet. Båda dessa tidigare ordföranden har gjort ett fantastiskt arbete med handlingsprogrammet.

Sedan drygt 10 dagar har Lidingömoderaterna en ny styrelse full av energi och vi arbetar nu för fullt med att se framåt och starta upp valrörelsen inför höstens val. Vi kommer att fortsätta med den valplan som den tidigare styrelsen arbetade fram med bl.a. lokala moderater (s.k. champions).

Lidingömoderaterna är Sveriges största moderata förening. Inflödet av nya medlemmar säkerställer att vi kan driva en aktiv moderat politik i valrörelsen och kommande mandatperiod. För att lyckas ännu bättre i valet önskar vi att ännu fler medlemmar engagerar sig. Hör gärna av dig till vår valgeneral Kess Simmasgård 0707-773364, kess.simmasgard@gmail.com, om du vill hjälpa till.

 

Träff på Jernet torsdagen den 31 mars

Torsdag den 31 mars startar vi upp valrörelsen med ett mingel en trappa upp på restaurang Jernet i Lidingö centrum. Gustav Blix, f.d. moderat riksdagsledamot och expert på skolfrågor inom Svenskt Näringsliv, kommer och berättar om partiets skolpolitik. Vi presenterar även vårt lokala program för förskola/skola och du får chans att ställa frågor.

Hela styrelsen och många förtroendevalda kommer också att närvara så du har chans att ställa frågor om vår politik.

Mötet startar kl 19:00 och vi avslutar med mingel från 20:15. Om du vill äta är du välkommen från kl 17:30. Du kan välja på två rätter till 20% rabatt, varav den ena är vegetarisk.

Anmäl dig senast den 28 mars.

Välkommen!

Vänliga hälsningar,
Peder Hagen
ordförande Lidingömoderaterna
peder@hagen.se

ordf brev