Ordförande har ordet – mars 2021

Bäste Lidingömoderat!

Vår nya styrelse har kommit igång ordentligt och aktivitetsnivån är hög. Så pass hög att det behövs ett extra informationsbrev nu i mars. Vårt arbete skall ge många nya mandat i september 2022 och vi behöver er hjälp.

Vi har dragit igång arbetet med digitala dialogmöten kring vår politik.
 Dessa möten fokuserar på ett område i taget. Den 14/4 möts vi digitalt kring trygghet & säkerhet. Därefter omsorg & stöd, natur & miljö, idrott & kultur, vägar & trafik, byggnation, integration & arbetsmarknad, näringsliv & ekonomi, skola/förskola. Inbjudan till medlemmarna kommer via email och på hemsidan. Vi kommer tyvärr inte att kunna skicka inbjudan via post, då det blir för dyrt. Ni som får detta brev via post bör därför mejla ert samtycke till att vi använder er emailadress till info@lidingomoderaterna.se

Vi har också påbörjat sökandet efter lokala M-representanter som bor i någon av Lidingös 26 valkretsar.
 Ett första informationsmöte genomförs den 25 mars varefter vi stegvis kommer att kontakta samtliga medlemmar för att försöka identifiera fler som kan bidra vid kommande kampanjer.

Vår partiförening har fått möjlighet att bidra till ett remissvar på Moderaternas nationella idéprogram.
 Ett digitalt medlemsmöte för att diskutera idéprogrammet genomförs den 8 april kl. 20.00. Medlemmar som är intresserade av att bidra kan anmäla intresse via email till info@lidingomoderaterna.se varvid man får länkar till både idéprogram och mötet den 8/4. Nils-Henrik Tideberg kommer att sammanställa vårt bidrag till remissvaret, som skall avges den 15 april.
Vår styrelse vill säkerställa bra kontakter med Lidingös föreningsliv.
 Många medborgare är engagerade inom idrott, kultur, djur, natur, skola, boende/villaägarskap mm. Vi skulle gärna se att ni som är engagerade i någon av dessa föreningar kontaktar oss via email (se ovan). Vi vill på detta sätt bygga fler naturliga kontaktvägar och skapa ömsesidigt informationsutbyte med föreningslivet.

En valupptakt är planerad söndagen den 26 september klockan 14-17 på Foresta.
Detta under förutsättning att vaccineringarna hinner bli klara. Vi har också reserverat plats för efterföljande drink och middag för dem som har möjlighet (dock till självkostnad).
Jag vill slutligen puffa för vår nya hemsida som ni finner på www.lidingomoderaterna.se
På hemsidan har vi samlat information om vår politik, våra företrädare och om kommande möten och aktiviteter. Vår ambition är att hemsidan på sikt kommer vara uppdaterad med de senaste lokala politiska nyheterna på Lidingö. 

Vänliga hälsningar,
Peder Hagen
ordförande Lidingömoderaterna
peder@hagen.se

ordf brev