Ordförande har ordet – juni 2021

Bäste Lidingömoderat!

Bästa Lidingömoderat,
Våra förtroendevalda Lidingömoderater har jobbat hårt inom nämnder och styrelser under våren. Turbulensen på riksplanet har inte speglat sig på Lidingö. Vi arbetar vidare med våra fyra huvudteman som är hög kvalitet, effektivitet, en grön ö, och lyssna på Lidingöborna. Lidingö är i topp i flertalet kvalitetsindex och Lidingöborna trivs fantastiskt bra på Lidingö samt är över lag nöjda med hur kommunen styrs. Men det kan bli ännu bättre och vi nöjer oss inte förrän Lidingö är Sveriges mest välskötta kommun. Ett nytt miljöprogram har tagits fram under våren där vi fokuserar på vattnet, grönområdena och koldioxidutsläppen. Det är ett ambitiöst program som gör skillnad på riktigt, till skillnad mot platspåseskatt nedstängning av kärnkraftverk som regeringen arbetar med.
Föreningsstyrelsen har genomfört dialogmöten och aktiverat lokala M- representanter inom 15 av Lidingös totalt 26 valdistrikt. Vi har också börjat identifiera nya vägar för samverkan med föreningslivet. Vi har kampanjat för trygghet och emot fastighetsskatt. Detta har vi gjort synkroniserat som ”Ett Team” och vi växer oss starkare för varje vecka.

Resultatet från den opinionsundersökning som Novus genomförde via telefonsamtal med 1000 Lidingöbor under april-maj visar att Lidingömoderaternas tydligt går framåt. Därmed har vi – brutit en negativ trend efter valresultatet 2018 (26,2%). Samma undersökning visar att Lidingömoderaterna har högst förtroende inom samtliga undersökta politikområden. En stor del av respondenterna anser sig dock inte veta vem som har den bästa politiken. Så nu gäller det för oss att vässa våra formuleringar och säkerställa att vi når fram till alla dem som tvekar!
Planeringen inför valåret 2022 har redan börjat. Vi blir inte bättre än våra medlemmar och de aktiva. Anmäl dig då till vår kandidatlista till kommunfullmäktige och bidra med din röst! Alla kan förstås inte bli valda till kommunfullmäktige men att ställa upp på listan visar vår styrka och vi har många roller att fylla i olika nämnder och utskott. Några viktiga hållpunkter:
Endast medlemmar som har betalt årsavgiften senast den 30 juni får kandidera eller rösta i provval/försöksnominering.

Senast den 15 augusti måste man anmäla intresse via kandidat2022.se för att kandidera till riksdag, region och kommun. Försöksnominering till samtliga val kommer att genomföras mellan 11-17 oktober.

• På valupptakten den 26 september (på Foresta) kommer våra kandidater att presentera sig…
• … men den slutliga nomineringsstämman för kommunfullmäktige genomförs samtidigt somårsmötet den 13 februari, 2022.
Våra vänner inom Borgerligt alternativ påminner också om Kyrkovalet den 6-19 september.
Aktivitetsnivån i föreningen är fortsatt hög. Information om vår politik och andra aktiviteter återfinns på hemsidan Lidingomoderaterna.se. Om du missade Kandidatutbildningen har du chansen att se de sju inspelningarna via anmälan på länken:

https://forms.gle/EQaPzwjpwbUxfzcd7

Slutligen vill vi rikta ett stort tack för allt engagemang under våren. Nu önskar vi alla en riktigt skön sommar!
Vänliga hälsningar,

Vänliga hälsningar,
Peder Hagen
ordförande Lidingömoderaterna
peder@hagen.se

ordf brev