Medlemsinfo

Medlemsinfo & medlemsaktiviteter

Ordförandebrev

Välkommen till våra dialogmöten

Lidingömoderaterna genomför politiska dialogmöten för våra medlemmar.  Vi söker inspel och synpunkter för att utveckla vår politik inför kommande mandatperiod. Dialogmötena genomförs vanligtvis på onsdagskvällar. Se nedan vilket område som avhandlas när.

Deltagarna får först se resultatet från den medborgarenkät som partiföreningen genomförde under 2019/2020, med fokus på respektive område. Därefter genomförs gruppdiskussioner (via Zoom) fördelat på olika delområden.

Vi arbetar med olika utmaningar och diskuterar lösningar tillsammans. Slutligen får deltagarna vara med och prioritera konkreta åtgärder. Därmed skapas delaktighet och möjlighet att påverka vår framtida politik inom utbildningsområdet på Lidingö. 

Har du kloka idéer och vill vara med och påverka politikutvecklingen på Lidingö? Gå med i moderaterna idag

Bli medlem nu!

Vi behöver dig som medlem. Ju fler vi är, deso mer kan vi påverka och göra skillnad. Ett medlemsskap kostar 100 kr det första året, därefter 270 kr per kalenderår. Varmt välkommen till Moderaterna på Lidingö!