Ordförande har ordet – sept 2020

Bäste Moderatmedlem,
rivstart är ordet för hur Lidingömoderaterna arbetat direkt efter sommaruppehållet!

Medlemsmöte
Vi hade medlemsträff den 12 september i Stadshuset. Daniel Källenfors berättade om aktuell politik, d.v.s de otäcka ungdomsrånen, samarbete med polis och frivilliga organisationer som nattvandring och grannsamverkan samt gav en kort sammanfattning kring vilka aktuella frågor de olika nämnderna arbetar med just nu. Claes Ekström gav en övergripande presentation av resultaten ifrån den enkät som vi arbetat med under ett år.

Vi vet nu att vi kan genomföra medlemsmöten enligt gällande riktlinjer. Detta efter att ha använt Stadshusets restaurang ”Pocket”, som har plats för 150 personer samt ytterligare en samlingslokal för 150 personer utrustad med whiteboard för digital visning. Fungerar mycket bra!

Struktur för enkätarbetet
Utifrån enkäten har vi bildat 8 arbetsgrupper. Antalet bestämdes efter de svar som dominerade. Varje arbetsgrupp har någon som arbetar aktivt inom styrelsen. Gruppernas förslag ska efter utsatt arbetsplan förankras med nämnder, förtroendevalda och aktiva moderater samt med alla medlemmar. Resultatet ska mynna ut i en handlingsplan 2021 och denna ska beslutas på årsmötet i februari.

Om du har ett engagemang i någon av nedanstående grupper, tveka inte att ta kontakt med någon av oss! Tillsammans kan vi påverka den lokal politiken!

Följande grupperingar arbetar nu med enkätmaterialet.
Skola: Carl Östring, Anna-Carin Pehrson, Christer Mohlin
Trygghet/Säkerhet: Samir Taha, Daniel Källenfors, Christel Söderberg
Omsorg: Peter Lönnqvist, Anna-Britta Bergman, Pauline H. Blomqvist.
Natur/Miljö: Claes Ekström, Antonia Gibson, Anna-Carin Pehrson, Nathan Glückman
Idrott/Motion/ Föreningsliv: Filip Svanberg, Hans Barje, Christer Serenhov
Väg/Trafik: Peder Hagen, Hans Barje, Pål Jebsen
Byggnation: Fredrik Vinstock, Björn Rosén, Christer Mohlin
Intergration/Arbetsmarknad: Samir Taha, Ida Drougge, Nina Rokan, Peter Lönnqvist.

”Höstupptakt”
Den 27:e september träffades alla förtroendevalda och aktiva moderater till en halvdags konferens. Fokus var enkätpresentation med frågeställningar;
Hur går vi vidare? Vad bör kompletteras?
Därefter politisk kommunikation under ledning av Sofia Arkelsten, tidigare partisekreterare och riksdagsledamot under 12 år.

Kommunikation
Vi kommer parallellt med enkätarbetet arbeta med kommunikation på olika områden. Dels lära oss mer av politisk kommunikation, att synas bland medborgare och informera om vår lokala politik på olika sätt. Vi startar därför något som ska bli till en tradition, ”Träffa Lidingömoderater!”. Vi har beslutat i styrelsen att 2 gånger i månaden kan man träffa moderater i Centrum. Vid trappan intill gamla stadsbiblioteket. Vi inbjuder till samtal om lokal politik, och bjuder på kaffe och kaka.

Se tidigare utlagda schema på vår hemsida. Syns vi inte och hörs vi inte – så finns vi inte!

Vänliga hälsningar,
Peder Hagen
ordförande Lidingömoderaterna
peder@hagen.se

ordf brev