Ordförande har ordet – okt 2020

Bäste Moderatmedlem,  
Oktober blev en mörk start för oss moderater som värdesätter allas lika värde med avslöjandet av Hamid Zafar som omedelbart fick lämna Moderaternas integrationskommission.

Värdegrunden skakade om oss ännu en gång av Paris som utsattes för en terrorattack mot yttrandefrihet, mot det öppna samhället och mot hela den västerländsk civilisationen. Frihet och demokrati är inte kravlösa ideal – vi ska aldrig tolerera de intoleranta. De får välja andra länder och samhällen. Vi måste förtydliga yttrandefriheten och att vår tolerans har gränser.

Jag vill tacka dig som är medlem i vår förening och stöttar Moderaterna med ditt medlemskap. Det har varit och är fortfarande svårt att planera och inbjuda till medlemsmöten i den utsträckningen vi velat i och med covid-19. Men vi har börjat i etapper och håller er informerade via mail och hemsidan.

Träffa Lidingömoderater 
Utomhus vid trappan intill gamla Stadsbiblioteket. Sker 2 lördagar varje månad. Hjärtligt välkommen!!

Utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden har haft två mycket trevliga träffar. Samtal över en kopp kaffe och nyrekrytering av medlemmar. Det är fler och fler som vill engagera sig och inte bara bli förargade på utvecklingen som rapporteras på Public service. Mycket bättre då att träffa likasinnade och vara med och påverka samhället till det bättre!

24:e oktober kl: 11.00 -14.00 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
7:e november kl: 11.00 -14.00 Teknik- och fastighetsnämnden
14:e november kl: 11.00 -14.00 Kultur- och fritidsnämnden
21 november kl: 11.00 -14.00 Valberedningen
28:e november kl: 11.00 – 14.00 Råd
5:e december kl: 11.00 -14.00 KSO, KF
12:e december kl: 11.00 -14.00 Föreningsstyrelsen

Nymedlemsmöte 
Den 4:e november hälsas alla nya medlemmar och ersättare som tillträtt under våren 2020 välkomna till Lidingös stadshus. Kort historik om Lidingömoderaterna, hur Stadshusarbetet är organiserat lokalt och hur Moderaterna arbetar på riksnivå. Personlig inbjudan utgått från Christel Söderberg och Philip Hallberg medlemsansvariga.

MUF 
Våra yngre moderater i MUF har under de senaste månaderna varit aktiva pandemin till trots. Den 11 september hölls en skoldebatt på Källängens skola där alla ungdomsförbund deltog. Från MUF:s räkning närvarade förbundsordförande Benjamin Dousa. I skolvalet därefter fick Moderaterna 73 procent av rösterna på skolan. Under hösten har MUF även debatterat mot riksdagsledamoten Arin Karapet (M) och i en debatt mot SSU Lidingö. I oktober arrangeras en talarkväll med MUF Täby där både Lidingös KSO Daniel Källenfors och Täbys KSO Erik Andersson närvarar. Närmare jul finns fler aktiviteter planerade med både nationella politiker och lokalt engagerade människor. Det visar verkligen att Lidingös framtid är blå.

Valberedning till föreningsstyrelsen
Valet närmar sig med stormsteg och det är viktigt att vi står rustade inför ett av de viktigaste valen på många år. Peter Lönnqvist som är ordförande för föreningsstyrelsens valberedning vill betona att nu har valberedningen börjat sitt arbete för att nominera styrelsemedlemmar till vår förening. Beslut ska fattas på årsmötet 2021. Har du som medlem något förslag på person som du tror skulle vara lämplig, får du mycket gärna kontakta honom.

 

Vänliga hälsningar,
Peder Hagen
ordförande Lidingömoderaterna
peder@hagen.se

ordf brev