Ordförande har ordet – nov 2020

Bäste Moderatmedlem!
Vi vet att i november kortas dagarna och mörkret faller på, men i år känns det ännu mörkare med pandemin svävande runt Sverige och världen. Pandemin har påverkat och stundtals förlamat oss hur vi ska kunna arbeta med politisk information av olika slag som vi vill delge er och framför allt stärka vår politikutveckling. Att arbeta med politik, visioner, förändringar för både människor och samhället är så mycket lättare när man kan ses fysiskt. Vi har fått ändra och gång på gång att ställa in både medlemsmöten och föredrag av olika slag samt den påbörjade ”Träffa Lidingömoderater” i Centrum som vi vill grunda till en tradition.

Men vi får inte fastna i rädsla för smitta utan använda bra tankeenergi till handlingskraft! Jag vill med mitt novemberbrev få er att känna delaktighet i hur jag och Föreningsstyrelsen tänker och arbetar. För vi fortsätter att ses, men nu digitalt eller utomhus med avstånd. Också att ni ska få ta del av ny information som jag erhållit på konferenser och som rör även dig som medlem.

Jag deltog i ett vidhängande längre möte på Riksnivå till ”Idékonferensen” med Fjellner och Teodorescu och därefter en annan kväll med alla 25 ordförande i Stockholms Län. Jag ger er några av de 11! PDF som jag erhållit. Och jag utgår i min planering ifrån att vi måste tänka att pandemin finns kvar i ett år till.

Lite om enkätarbetet
För oss i Föreningsstyrelsen har vi under hösten fortsatt förstärka och bygga vidare på vår politiska utveckling med enkätarbetet och de 8 arbetsgrupperna. Vi har också träffat olika intressegrupper för att förstärka input till de utkast ifrån arbeten som nu renskrivs och förfinas.

Jag vill ännu en gång nämna att om du vill delta i någon av de 8 grupperna så var inte blyg utan hör av dig. Grupperna kommer att vara aktiva ända fram till valet åtminstone. Vi behöver alla goda krafter!

Kommunikation
Till de utkasten och till vår nästa handlingsplan kommer vi att behöva arbeta intensivt framöver med kommunikationsstrategi på olika nivåer. Redan nu vill jag betona att vi ska inte ge bort alla detaljer av kommande valfrågor i samband med framläggande av handlingsplanen till årsmötet 2021, utan den presentationen blir mer av övergripande karaktär.

Vi har ju olika genomförda handlingar i vissa nämnder som vi kan gå ut med, men de nya framarbetande idéerna ifrån enkätgrupperna de ska vi använda och släppa efter en genomtänkt kommunikationsstrategi. Så parallellt med enkätarbetet finns ett kommunikationsarbete för två år på olika nivåer som ska involveras och i det måste alla aktiva vara delaktiga och jobba samman för att vi ska nå ut och få fler mandat.

Upptakten togs på ett Kick-off mötet i slutet av september med Sofia Arkelsten och hennes föredrag om ”Politisk kommunikation”.

Vi har i styrelsen en Kommunikationsgrupp, (Pål Jebsen, Claes Ekström, Hans Barje, Christer Mohlin och jag) som i vår Verksamhetsplan arbetar med olika nivåer. Tillsammans med styrelsen har vi beslutat att också arbeta med en extern firma på Lidingö rörande hemsidan och tryckblad för utdelning i brevlåda. Vi kommer även framöver att med vår nye politisk sekreterare arbeta mer ihop kring olika inlägg för att stärka oss professionellt både ifrån hur Föreningsstyrelsen och hur Stadshuset kommunicerar enskilt och tillsammans.

Vi arbetar också med att vi undersöka om vi kan påverka Riks och ev. bli en kommun som skulle kunna få testa ett arbetssätt utöver det vanliga med stöd av dem kring kommunikation. Här ska Claes Ekström och Daniel Källenfors träffa representanter för Riks och återkomma till styrelsen.

Länsförbundet och Valfonden lever också sitt kommunikativa liv och med dem vill vi ha ett samtal gällande att få disponera en viss % av Valfonden till eget kommunalt material. Vi behöver mer PR för våra egna politiker än give-aways. Planerar möte i december.

Medlemsaktiviteter
Läs bifogade PDF om medlemssystem och gå in och skriv! Gå in på moderaternas hemsida; moderaterna.se och klicka vidare till intranät. I styrelsen har vi även nu omarbetat vår Verksamhetsplan efter hur vi ska arbeta under ett år med pandemi. Här arbetar Christel Söderberg, Nina Rokan och Philip Hallberg och vid planeringen utökades gruppen med Pål Jebsen, Ida Drougge och mig själv.

En plan utarbetades för hur vi ska arbeta med såväl kort som långt perspektiv med nya medlemmar, rekrytering, medlemsmöten, föredrag intern och även med möjlighet till mer öppna föredrag för att locka nya medlemmar samt utbildning. Jag bygger upp en föredragsbank för oss alla här på Lidingö, så skriv eller ring mig så att den fylls på efter dina behov!

Läs bifogad PDF och ta del av moderaternas utmärkta webbutbildning! Finns även den på moderaternas intranät.

Med pandemin runt om oss måste vi arbeta på ett helt nytt sätt och nu med sociala medier och live-inspelningar. Vi måste öva och lära oss! Därför har styrelsen efter den nya Verksamhetsplanen beställt inköp av teknik som headset, lampa, adapter till telefon, stativ etc. för att kunna genomföra live inspelningar.

Först ut är ett ny medlemsmöte den 10e december. Inbjudan med detaljer kommer.

Årsmötet sker 21 februari 2021 som tidigare annonserats. Det kan hållas digitalt med hjälp och instruktioner ifrån Lfb och även att kunna hantera votering något som de håller på att utarbeta. Motioner kan lämnas 6 veckor innan datum ovan.

Och kära Moderat medlem, när du nu läst allt detta och har en idé eller kommentar – hör av dig! Glöm inte att det är vi som ÄR MODERATERNA PÅ LIDINGÖ OCH DET ÄR VI SOM TILLSAMMANS SKAPAR DEN LOKALA POLITIKEN.

Väl mött framöver digitalt!

Läs mer om medlemsutveckling, det nya medlemssystemet och utbildning genom att klicka på länken nedan:
Nytt medlemsystem
Presentation Medlem och givande 2021 – för utskick
Om utbildning

 

 

Vänliga hälsningar,
Peder Hagen
ordförande Lidingömoderaterna
peder@hagen.se

ordf brev