Ordförande har ordet – dec 2020

Bäste Moderatmedlem!
Jag vill först tacka er alla för att ni under året fortsatt att stödja oss i vårt politiska arbete för att förbereda oss för ett starkare moderat Lidingö!
Vi saknar er och vill träffa er!

Kommunikation, kommunikation och kommunikation!
Det var rubriken på Föreningsstyrelsens senaste möte.
Föreningsstyrelsen har nu all digital utrusning inhandlad för medlemsmöten och kommer i början av det nya året bjuda in till olika digitala träffar.
Vi har också fortsatt vårt arbete i de olika utskottsgrupperna med den nya handlingsplanen baserad på analyser ur enkäten med sikte på valet 2022. Här är det återigen med tanke på vad som ska kommuniceras. Nu främst för att till årsmötet den 21:a februari 2021 kunna ge er alla en översikt på vilka frågor som vi vill lyfta fram och profilera oss kring.
Arbetsgruppen med kommunikation i samarbete med en extern firma kommer även att arbeta under julhelgen. Allt för att färdigställa det första tryckbladet som vi hoppas kan vara ute till alla hushåll i början av februari 2021. Vår plan är att skicka ut flera tryckblad fram till valet 2022.
Inför jul brukar man ”julstäda”, vilket vi gjort i vårt förråd. Vi måste förbereda oss inför valupptakten med vad som behövs i form av kläder med rätt logga m.m. Allt med baktanken att vi snart kan ta upp torgmöten och bjuda på kaffe och samtal samt att framöver kunna knacka dörr och prata politik!
Mitt i allt det svåra under 2020 så är jag så glad och stolt över att vi har en så professionell och effektiv styrelse. Vi har arbetat enormt mycket under året, men vi har alltid trevligt och roligt tillsammans. Fakta och analys är en sak, men politik handlar även så mycket om känslor och relationer.

Vår ambition är att alla lidingöbor ska känna och tycka att Moderaterna är ett parti för dem. Nu ser vi fram mot 2021 och 2022!
Jag önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

 

 

Vänliga hälsningar,
Peder Hagen
ordförande Lidingömoderaterna
peder@hagen.se

ordf brev