lidingomoderaterna-jan02

Nomineringsstämma 13 febr

Årsmöte 13 mars

Nomineringsstämma söndag 13 februari
Välkommen till vår nomineringsstämma som sker vart 4:e år, där alla medlemmar bjuds in för att fatta beslut kring vår moderata valsedel. Här väljer vi alla våra kandidater till kommunfullmäktige för nästa mandatperiod. Denna valsedel använder vi i kommunvalet 2022.

Årsmöte söndag 13 mars
Årsmöte är vårt årliga möte för alla medlemmar där vi bl a väljer moderata föreningens styrelse för kommande år samt diskuterar och beslutar om vår lokala politik.

OBS! Detta är bara en snabb heads-up och en liten påminnelse, det kommer mer info och inbjudan – vi jobbar på det, hörs snart igen!

Följ oss gärna på Facebook

På vår facebooksida hittar du alltid senaste nytt, både lokalt och från riks.
Följ oss gärna och gilla!

och på insta

Bli medlem nu!

Vi behöver dig som medlem. Ju fler vi är, deso mer kan vi påverka och göra skillnad. Ett medlemsskap kostar 100 kr det första året, därefter 270 kr per kalenderår. Varmt välkommen till Moderaterna på Lidingö!

Våra fokusfrågor på Lidingö

Moderaterna har, med stöd av olika partier, fått väljarnas förtroende att styra Lidingö under flera decennier. Arbetet omfattar beslut om vårt boende, vår närmiljö, våra barns utbildning och om hur omsorgen fungerar när vi blir äldre. Besluten rör också det lokala näringslivets förutsättningar för att kunna skapa nya arbetstillfällen. Läs gärna mer om vår politik och våra fokusfrågor just nu!

Vår miljö - viktigare än någonsin!

För att kunna erbjuda medborgare att bo i en tätbefolkad kommun och samtidigt få möjlighet till rekreation i en välskött natur- och skärgårdsmiljö, krävs en politik som klarar av att balansera bevarande med planering inför framtiden.

Lidingö i topp som idrottsstad

Ett rikt idrottsliv utgör en viktig del av vårt lokalsamhälle. Idrotten stärker livskvaliteten, ger trygghet och skapar gemenskap. Idrotten bidrar också till ökad integration och bryter sociala gränser.

Skolan - en prioritet

Kunskap och bildning ger våra barn makten att själv forma sitt liv. Lidingös skolor ska väcka elevernas nyfikenhet och förmedla kunskap, trygghet och en framtidstro som grund för vidare studier och yrkesliv

Ökad trygghet med fler poliser

Lidingömoderaterna står alltid på brottsoffrets sida. Brottsofferperspektivet vägleder vår syn på hur brottsligheten ska bekämpas. När Lidingöbor känner sig otrygga måste samhället agera kraftfullt.

Omsorg & stöd

Den moderata utgångspunkten är en grundläggande tro på att människor vill, i så stor uträckning de kan och förmår, fatta egna beslut om hur de ska leva sina liv.

Redan medlem i Moderaterna?
Kolla in mer info för just dig här

Ordförandebrev

Välkommen till MUF på Lidingö

Vi på MUF Lidingö ser oss som öns raka höger, vi är unga och identifierar oss som allt från liberaler till konservativa!
Ordförande sedan 2020 är Philip Hallberg. Vi är ett härligt gäng som verkar för att göra Lidingö till en ännu bättre plats för oss unga. Tillsammans arrangerar vi talarkvällar med intressanta gäster, bedriver politiska kampanjer samt opinionsbildar för att påverka Lidingö i en frihetligare riktning. Vi finns framför allt på sociala medier som facebook och instagram.
Läs mer om oss här >>