Projekttyp: Kommunfullmäktige

Pär-Anders Pehrson

Pär-Anders Pehrson Tillbringade yrkeskarriären i två stora företag; 22 år på IBM där jag var personal- och kommunikationschef för Sverige innan jag gick vidare för att bli personalchef på Ericsson. Jag pensionerade mig 2012 efter 18 år på Ericsson. Därefter har jag arbetat som konsult och har suttit i ett antal bolagsstyrelser. I samband med …

Pär-Anders Pehrson Läs mer »

Antonia Gibson

Antonia Gibson Jag är född och uppvuxen på Lidingö och älskar ön för dess grönområden och vackra natur. Mitt engagemang i politiken kommer av viljan att bevara dessa. Jag har därför sedan 2013 varit aktiv i politiken och är idag ledamot av Kommunfullmäktige såväl som Teknik- och fastighetsnämnden. Där försöker jag lyfta frågor om hållbar …

Antonia Gibson Läs mer »

Anna-Britta Bergman

Anna-Britta Bergman Jag är moderat därför att jag vill att människors fria vilja och förmåga ska tas tillvara. För att bibehålla ett starkt och tryggt samhälle som ständigt utvecklas måste människor få möjligheter i kombination med rättigheter och skyldigheter. Samhällskontraktet måste värnas. Jag har alltid varit samhällsintresserad och blev engagerad för mer än 20 år, …

Anna-Britta Bergman Läs mer »

Carl-Johan Gestrup

Carl-Johan Gestrup Jag flyttade till Lidingö 1994, gick med i Moderaterna året därpå och fick mitt första uppdrag i Kultur- och Fritidsnämnden 1999. Privat har jag varit verksam inom HR-området som anställd i statlig och privat sektor och avslutningsvis som ledningskonsult i tolv år. Nu i fullmäktige och överförmyndare och tidigare i styrelsen för Moderaterna, …

Carl-Johan Gestrup Läs mer »

Nils-Henrik Tideberg

Nils Tideberg Har varit moderat sedan skolåren. Jobbade flera år i Gunnar Hökmarks MUFKansli. Fick där min politiska skolning av Gösta Bohman, Lars Tobisson och Per Westerberg.Därefter många år på flera chefsjobb i bankvärlden. P g a den huvudlösa december-överenskommelsen engagerade jag mig åter i M. Under min tid som ordf för Lidingömoderaterna drev vi …

Nils-Henrik Tideberg Läs mer »

Marcus Rajkowski

Marcus Rajkowski Född och uppvuxen på Lidingö. Har en BSc in Business and Economics från Handelshögskolan i Stockholm. Studerar numera en MSc in International Business samt en CEMS Master in International Management vid samma lärosäte. Varit engagerad i Moderaterna på Lidingö sedan 2013, bland annat som ordförande för MUF Lidingö mellan 2013–2017. Sitter som Ledamot i Kommunfullmäktige och Ersättare i Region Stockholm. …

Marcus Rajkowski Läs mer »

Björn Rosén

Björn Rosén Närmare 30 år som konsult inom Ernst & Young varav merparten som global client service partner kombinerat med diverse chefsroller. Sedan ett par år driver jag egen verksamhet samt engagerad i styrelse. Därutöver så är jag ledamot i kommunfullmäktige samt miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Jag flyttade med min familj till Lidingö 1992.Jag vill värna …

Björn Rosén Läs mer »

Daniel Källenfors

Daniel Källenfors Ekonomiemagister med en 20-årig bakgrund inom finansfrågor som banktjänsteman, konsult och inom industrin. Uppskattar Lidingö och skärgården. Var aktiv inom MUF som ung och efter en lång paus har jag nu sedan 2018 givit mig in i politiken på heltid för att bevara Lidingös natur och öka stadens effektivitet. Lidingö är unikt och …

Daniel Källenfors Läs mer »

Christel Söderberg

Christel Söderberg Född och uppvuxen på norra ön, men numera bosatt på södra sidan. Familj: Magnus och 3 barn 11, 19 och 21 år samt 2 hundar (Bosse och Thomas) Jag är social, positiv, engagerad och ärlig. Älskar att laga mat samt att umgås med mina vänner.  Genom mitt arbete som politiker i Kommunfullmäktige vill …

Christel Söderberg Läs mer »

Peter Lönnqvist

Peter Lönnqvist Moderat sedan 2013. Valt att påverka genom aktivt politiskt arbete i stället för att stå bredvid och ropa. Jag engagerar mig mycket för att åldersrika ska få ett liv, en trygghet och en omvårdnad som de önskar och som vi kan vara stolta över. Är egenföretagare inom företagsutveckling sedan 1986. Även min hustru …

Peter Lönnqvist Läs mer »

Peder Hagen

Peder Hagen civilekonom Medlem i Moderaterna sedan 2017 och aktiv fritidspolitiker från 2019 till hösten 2021 som vice ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden på Lidingö. Från hösten 2021 ledamot Teknik- och fastighetsnämnden på Lidingö. Brinner speciellt för frågor som vår natur, trafik, arbetsmarknad, landsbygd och utbildning. I det ”civila” livet de senaste åren har  jag …

Peder Hagen Läs mer »

Erik Centerlind

Erik Centerlind vice Ordf utbildningsnämnden Jag har varit moderat sedan 2013, då jag gick med i MUF och Moderaterna för att göra något åt lärarlönerna, som jag vid den tidpunkten ansåg var för låga. Sedan dess har jag suttit i MUF Lidingös styrelse i 7 år, varav 3 år som ordförande. Jag har även varit …

Erik Centerlind Läs mer »

Filip Svanberg

Filip Svanberg Ordf kultur- och fritidsnämnden Jag är en fritidspolitiker som brinner för barn- och ungdomsfrågor. Vill sätta stopp för slöseriet med skattemedel och onödig byråkrati. Vikten av god demokrati och bra kontakt med medborgarna och att våga lyfta är viktiga frågor för mig. Lidingö ska vara en trygg och stimulerande miljö för alla. Jag vill …

Filip Svanberg Läs mer »

Carl Östring

Carl Östring Kom in i politiken vid valet 2018. Bakgrund som advokat, konkursförvaltare och chefsjurist. Som egenföretagare och trebarnspappa ligger fokus på att Lidingös kommunala verksamheter följer principen att det kommunen verkligen skall göra, måste göras riktigt bra. Beslut skall fattas nära medborgarna – och Lidingös skolor skall vara bland Sveriges bästa. Vice ordförande i …

Carl Östring Läs mer »