Anna-Britta Bergman, Gåshaga

Anna-Britta Bergman

Jag är moderat därför att jag vill att människors fria vilja och förmåga ska tas tillvara. För att bibehålla ett starkt och tryggt samhälle som ständigt utvecklas måste människor få möjligheter i kombination med rättigheter och skyldigheter. Samhällskontraktet måste värnas. Jag har alltid varit samhällsintresserad och blev engagerad för mer än 20 år, till att börja med av intresse för att få valfrihet i skolvalet. Snart upptäckte jag att det var många kommunala frågor som engagerade, som t.ex. försiktig och ansvarsfull byggnation, miljö, äldreomsorg och ekonomi.
Politiska uppdrag idag; Ordförande i Kommunfullmäktige, gruppledare, ordförande i Lidingö Stads Fastighets AB, nämndeman i Förvaltningsrätten, ledamot i Nationalstadsparksrådet, borgerlig vigselförrättare.
Tidigare uppdrag; Vice ordförande i OSN, ordförande i Socialutskottet, ledamot i UN, ledamot kommunfullmäktige, vice ordförande i föreningsstyrelsen.
Min bakgrund är civilekonom och jag har lång erfarenhet i privata näringslivet både som anställd och som företagare. Första anställningen var som controller på Lidingö inom AGA-koncernen och därefter har jag arbetat inom olika branscher som t.ex. livsmedel, IT, fastigheter och värdepapper.

Tydlig 85%
Ambitiös 90%
Bra på att köpa presenter 100%