Tobias Sjö

Tobias Sjö ordförande

Tobias Sjö

ORDFÖRANDE I FÖRENINGSSTYRELSEN, LIDINGÖMODERATERNA
ERSÄTTARE I KOMMUNFULLMÄKTIGE
LEDAMOT I OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN

Jag är moderat för att jag har en grundmurad tro på människan. Politikens uppgift att se till att varje människa får möjlighet att själv fatta beslut för att utvecklas och också ta konsekvenserna av sina val – inte att styra och befalla över hur människor ska vara. Moderaternas viktigaste uppgift är inte att bära staten, utan att begränsa den.

”Moderaternas viktigaste uppgift är inte att bära staten, utan att begränsa den.”

Många av politikens viktigaste frågor – om yttre försvar och ett rättsväsende som får bukt med kriminaliteten – beslutas av riksdagen. Men det finns mycket att göra även lokalt. I kommunpolitiken betyder det att fokus ska ligga på våra grundläggande uppgifter: tryggt och snyggt i alla delar av Lidingö, skolor med hög kvalitet och omsorg med hög valfrihet och service för våra äldre. Kommunen ska inte ta på sig för många uppgifter, men det vi gör ska vi göra bra!

Jag bor med min hustru Johanna och våra två barn i Gåshaga invid Kyrkviken. Fritid fyller jag gärna med musik, böcker och sällskapsspel.

Föreningsengagerad 89%
Vardagsmusikalisk 76%
Ordkynnig 97%