Lou Hallenberg

Lou Hallenberg

Har bott på Lidingö sedan 1982. Arbetat i olika ledande roller inom HR-området i näringslivet. Alltid haft ett stort intresse av och engagemang i samhällsfrågor.
Gick med i Moderaterna för att jag vill vara med och påverka. Frågor som är viktiga för mig är att vi har en riktigt bra äldreomsorg, bra förutsättningar för näringslivet och hög effektivitet i förvaltningen.
Är ersättare i Omsorgs- och socialnämnden.
Nyfiken 90%
Uthållig 80%
Snabbläsare 85%