285011633_748677342984886_836121272107572576_n

Nathan Glückman, Hersby SÖ+Mosstorp

Nathan Glückman

Jag älskar Lidingö och vill därför se en stadsutveckling som befäster vår ös status som Stockholmsområdets gröna lungor. Lidingö ska även i fortsättningen vara den storstadsnära skärgårdsstaden där förstklassig samhällsservice går hand i hand med storslagna naturupplevelser precis runt knuten. 

Då det offentliga rummet är Lidingöbornas gemensamma vardagsrum bör byggprojekt ske med utgångspunkt i de befintliga invånarnas behov och livskvalitet, inte med mål om ett ökat invånarantal som i många andra kommuner.

 Precis som under min egen skolgång måste skolans uppgift vara att hjälpa varje elev att nå sin fulla potential. För att kunna göra detta behöver skolan vara en trygg och rofylld miljö, där eleverna möts av engagerade lärare som uppmuntrar flit och disciplin

Ihärdig 98%
Punktlig 92%
Kung i köket 100%