Nathan Glückman

Lokalpatriotisk gymnasist som drivs av av visionen om ett samhälle där det offentliga prioriterar sina kärnuppgifter framför symbolpolitik och moralisering. Med diverse uppdrag inom MUF och Moderat skolungdom i bagaget, tog jag 2021 steget in i kommunpolitiken. Sitter som ledamot i Lidingömoderaternas föreningsstyrelse och som ersättare i Utbildningsnämnden, där jag ges chans att omsätta mina färska erfarenheter av svenskt skolväsende i arbetet med att göra Lidingös skolor till landets bästa. Fritiden ägnar jag helst åt träning, musikproduktion samt extrajobb inom äldreomsorgen.

Ihärdig 98%
Punktlig 92%
Kung i köket 100%