Nathan Glückman, Hersby SÖ+Mosstorp

Nathan Glückman

Tidigare bland annat språkcoach och militärpolis, numera student i Business and Economics på Handelshögskolan i Stockholm och deltidsanställd inom säkerhetsbranschen. 

Mitt politiska engagemang grundar sig i övertygelsen om att Västerlandet och våra ideal hör till världshistoriens bästa och därför är väl värda att slå vakt om, såväl lokalt som globalt. Jag brinner därför för förädlandet av det goda samhället, vilket tack vare kombinationen av negativa och positiva rättigheter motverkar den tyranni och misär som historiskt sett har varit mänsklighetens mest framträdande norm. Hos oss på Lidingö kan det exempelvis ta sig uttryck genom att säkerställa att invånarna får bästa möjliga samhällsservice för sina skattepengar. Det är bara så att vi kan bygga förtroende för samhällskontraktet och det demokratiska styrelseskicket!

Jag är förutom uppdragen i kommunfullmäktige och kultur- och fritidsnämnden lokal MUF-ordförande.

Ihärdig 98%
Punktlig 92%
Kung i köket 100%