Fredric Westerdahl, Skärsätra

Fredric Westerdahl

LEDAMOT I Kommunfullmäktige
LEDAMOT I FÖRENINGSSTYRELSEN, LIDINGÖMODERATERNA
LEDAMOT I TEKNISKA NÄMNDEN

Som soldat och officer har jag tjänat Sverige i tre decennier och haft förmånen att i lagarbetet tillsammans främja fred och frihet, både här hemma och i långt borta. Numera forskar överstelöjtnanten som doktorand vid Försvarshögskolan om hur militär förmåga skapas och har förmånen att få bidra till våra officerares lärande inför kommande militära utmaningar. 

Scouting och friluftsliv ligger mig varmt om hjärtat varför jag är aktiv som ledare för fantastiska scouter de senaste elva åren.

Förtroendeuppdraget att få bidra till att Lidingö blir en ännu bättre plats att leva på för alla öns innevånare är jag stolt över.

Ta reda på vad som behöver göras och hjälpa till med det 100%
Göra upp eld 100%
Få tekniska grejor att funka 50%