Medlemsinfo & medlemsaktiviteter

Nytt för i vår - digitala dialogmöten!

dialogmöten

Välkommen på dialogmöte

Lidingömoderaterna genomför politiska dialogmöten för våra medlemmar.  Vi söker inspel och synpunkter för att utveckla vår politik inför kommande mandatperiod. Dialogmötena genomförs vanligtvis på onsdagskvällar. Se nedan vilket område som avhandlas när.

Deltagarna får först se resultatet från den medborgarenkät som partiföreningen genomförde under 2019/2020, med fokus på respektive område. Därefter genomförs gruppdiskussioner (via Zoom) fördelat på olika delområden.

Vi arbetar med olika utmaningar och diskuterar lösningar tillsammans. Slutligen fiår deltagarna vara med och prioritera konkreta åtgärder. Därmed skapas delaktighet och möjlighet att påverka vår framtida politik inom utbildningsområdet på Lidingö. 

Har du kloka idéer och vill vara med och påverka politikutvecklingen på Lidingö? Gå med i moderaterna idag

Är du medlem är du välkommen att anmäla dig till kommande dialogmöten. Anmäl dig till dialogmöte

Planerade dialogmöten

Trygghet & säkerhet, ons 14/4

Omsorg & stöd, ons 21/4

Idrott och kultur, ons 5/5

Väg och trafik, ons 19/5

Byggnation, ons 2/6

Integration och arbetsmarknad, ons 16/6

Förskola och skola, ons 18/8

Ekonomi och näringsliv, ons 1/9

Miljö, ons 15/9

tidigare dialogmöten

Dialogmöte om utbildning

Lidingömoderaterna har genomfört årets första politiska dialogmöte för sina medlemmar. Denna gång fokuserat på utbildningsområdet. Vi söker inspel och synpunkter för att utveckla vår politik inför kommande mandatperiod. 

Deltagarna fick först resultatet från den medborgarenkät som partiföreningen genomförde under 2019/2020, med fokus på utbildningsområdet. Därefter skapades olika gruppdiskussion (via Zoom) fördelat på förskola, grundskola och gymnasieskola. Tack vare proffsig facilitering gick detta över förväntan!

Vi arbetade med olika utmaningar och diskuterade lösningar tillsammans. Slutligen fick deltagarna vara med och prioritera konkreta åtgärder. Därmed skapades en praktisk att påverka vår framtida politik inom utbildningsområdet på Lidingö. 

Det är glädjande att kunna ha en sådan nära och nyanserad dialog med våra medlemmar om utbildningspolitiken och dess utformning framöver på Lidingö. ”Förra veckans möte var mycket lyckat och vi fick många kloka inspel till det fortsatta arbetet med politiskt handlingsprogram inför valet 2022”, säger Erik Centerlind (M) – utbildningsnämndens vice ordförande.

Styrelsemöten 2021

Ordförandebrev