lidingomoderaterna-std

PETER LÖNNQVIST
LEDAMOT KOMMUNSTYRELSEN, VICE ORDF OMSORGS- & SOCIALNÄMNDEN
"Jag vill att Lidingö ska vara ett samhälle där äldre och deras anhöriga känner sig trygga med den äldreomsorg och det stöd som erbjuds."
NINA ROKAN
FÖRENINGSSTYRELSEN
REPR MODERATA KVINNOR
"Genom integrationsarbetet får jag möjlighet att hjälpa människor till självförsörjande etablering."
ZINA FINJAN
FÖRENINGSSTYRELSEN
"Jag engagerar mig i trygghet- & säkerhetsfrågor och vill vara med och bidra till ett Sverige där trygghetsberedningen inte dröjer längre än den hittills gjort."
ZINA FINJAN
FÖRENINGSSTYRELSEN
"Jag engagerar mig i trygghet- & säkerhetsfrågor och vill vara med och bidra till ett Sverige där trygghetsberedningen inte dröjer längre än den hittills gjort."
Click Here
PETER LÖNNQVIST
LEDAMOT KOMMUNSTYRELSEN, VICE ORDF OMSORGS- & SOCIALNÄMNDEN
"Jag vill att Lidingö ska vara ett samhälle där äldre och deras anhöriga känner sig trygga med den äldreomsorg och stöd som erbjuds."
Click Here
NINA ROKAN
FÖRENINGSSTYRELSEN
REPR MODERATA KVINNOR
"Genom integrationsarbetet får jag möjlighet att hjälpa människor till självförsörjande etablering."
Click Here

Välkommen till Lidingömoderaternas hemsida!

Här kan du läsa om vår politik; våra fokusområden, och hur vi jobbar till vardags. Du hittar info om våra förtroendevalda och i vilka styrelser och nämnder vi finns. Här finns info om MUF på Lidingö, du kan följa oss i sociala medier och hänga med i våra nyheter. Vi jobbar hela tiden med att hemsidan ska vara så aktuell och levande som möjligt, och har du synpunkter eller något annat på hjärtat är du varmt välkommen att kontakta oss. Och en sak till; ju fler vi är desto mer kan vi påverka. Vi behöver dig som medlem. Du gör stor skillnad!

Nyheter

Följ oss på facebook

På vår facebooksida hittar du alltid senaste nytt, både lokalt och från riks. Här finns aktuell info bland annat om våra live-sändningar och inlägg om våra dialogmöten – nytt för i vår!
Följ oss gärna och gilla!

Välkommen till våra dialogmöten!

Nu slår vi ett slag för våra dialogmöten! Här kan du som är medlem i Lidingömoderaterna ta del av och påverka utvecklingen av vår lokala politik för Lidingö. Vi arbetar strukturerat inom flera olika politikområden. Våra dialogmöten fokuserar på ett område i taget; Skola, Trygghet, Omsorg, Miljö, Idrott, Kultur, Vägar & trafik, Byggnation, Integration, Arbetsmarknad, Näringsliv och Ekonomi.
För att vara med och delta behöver du vara medlem i moderaterna.

>> Läs mer om vårt första dialogmöte här

Våra fokusfrågor på Lidingö

Moderaterna har, med stöd av olika partier, fått väljarnas förtroende att styra Lidingö under flera decennier. Arbetet omfattar beslut om vårt boende, vår närmiljö, våra barns utbildning och om hur omsorgen fungerar när vi blir äldre. Besluten rör också det lokala näringslivets förutsättningar för att kunna skapa nya arbetstillfällen. Läs gärna mer om vår politik och våra fokusfrågor just nu!

Skolan - en prioritet

Kunskap och bildning ger våra barn makten att själv forma sitt liv. Lidingös skolor ska väcka elevernas nyfikenhet och förmedla kunskap, trygghet och en framtidstro som grund för vidare studier och yrkesliv

Ökad trygghet med fler poliser

Lidingömoderaterna står alltid på brottsoffrets sida. Brottsofferperspektivet vägleder vår syn på hur brottsligheten ska bekämpas. När Lidingöbor känner sig otrygga måste samhället agera kraftfullt.

Omsorg & stöd

Den moderata utgångspunkten är en grundläggande tro på att människor vill, i så stor uträckning de kan och förmår, fatta egna beslut om hur de ska leva sina liv.

Vår miljö - viktigare än någonsin!

För att kunna erbjuda medborgare att bo i en tätbefolkad kommun och samtidigt få möjlighet till rekreation i en välskött natur- och skärgårdsmiljö, krävs en politik som klarar av att balansera bevarande med planering inför framtiden.

Lidingö i topp som idrottsstad

Ett rikt idrottsliv utgör en viktig del av vårt lokalsamhälle. Idrotten stärker livskvaliteten, ger trygghet och skapar gemenskap. Idrotten bidrar också till ökad integration och bryter sociala gränser.

Bli medlem nu!

Vi behöver dig som medlem. Ju fler vi är, deso mer kan vi påverka och göra skillnad. Ett medlemsskap kostar 100 kr det första året, därefter 270 kr per kalenderår. Varmt välkommen till Moderaterna på Lidingö!

Välkommen till MUF på Lidingö

Vi på MUF Lidingö ser oss som öns raka höger, vi är unga och identifierar oss som allt från liberaler till konservativa!
Jag heter Philip Hallberg och har varit ordförande sedan 2020. Vi är ett härligt gäng som verkar för att göra Lidingö till en ännu bättre plats för oss unga. Tillsammans arrangerar vi talarkvällar med intressanta gäster, bedriver politiska kampanjer samt opinonsbildar för att påverka Lidingö i en frihetligare riktning. Vi finns framför allt på sociala medier som facebook och instagram.
Läs mer om oss här