Lidingö Stad försöker rädda trafiken

Trots att en enig kommunstyrelse i Lidingö kraftigt protesterade mot SL:s förslag att lägga ned busslinje 221 går det rödgröna styret i regionen vidare och vill lägga ned linjen från och med i december i år.

I en artikel i Lidingö Nyheter förklarar Lidingöpartiets Anders Paulsen och jag hur dåligt frågan hanteras av regionen.

”Man skyller den dåliga ekonomin på efterdyningarna av pandemin men nämner inte vad den egentliga orsaken är, nämligen en ofinansierad frysning av SL-taxan och lika ofinansierade ’allt-till-alla’-löften som bygger upp långsiktiga underskott i SL:s ekonomi och låter kollektivtrafiken stå som tydligt offer för underskottsbudgeten i regionen som helhet. Den frysta SL-taxan innebär 150-200 miljoner per år i förlorade intäkter som ackumulerat medför närmare en miljard i förlorade trafikintäkter över mandatperioden. Att slopa frysningen skulle tillföra regionen tillräckliga medel för att stoppa nedskärningarna i SL-trafiken.

[…]

Lidingö stad kommer att fortsätta arbetet med att försöka rädda busslinje 221. Det tidigare borgerliga styret i regionen lyckades med att i måttlig takt successivt höja SL-taxan och därmed klara att både behålla befintlig trafik och fortsätta nödvändiga utbyggnader av SL-trafiken. Nu ser vi hur detta arbete raseras av grönvänstern (S, MP, C och V) i regionen trots helt andra löften under valrörelsen.”

Läs hela artikeln i Lidingö Nyheter: https://www.lidingonyheter.se/det-rodgrona-styret-i-region-stockholm-struntar-i-lidingo-och-gar-vidare-med-att-slakta-busslinje-221/