Vi är stolta men inte nöjda!

Mycket fungerar i stort väl på Lidingö. SCBs årliga medborgarundersökning visar bland annat att hela 99 procent av Lidingöborna tycker att Lidingö är en bra plats att leva och bo på.
Detta gäller både skola, omsorg, boende, samhällsservice, kulturliv och trygghet i samhället samt bemötande, information och inflytande i kommunen, liksom förtroende för politiker och tjänstemän.
Vi Lidingömoderater är därför stola över vår ö. Stolta med inte nöjda!
Förskola och skola. Trygghet och omsorg samt inte minst miljöfrågor är några av våra mest prioriterade frågor i vårt arbete mot att Lidingö ska bli Sveriges erkänt mest välskötta kommun.
Håller du med om målsättningen? Då är du varmt välkommen att höra av dig och engagera dig tillsammans med oss!
– För ett Lidingö i världsklass skapas inte av sig självt utan bara av att vi som bor här engagerar oss jobbar hårt.

Övr nyheter