Vi är stolta men inte nöjda!

Mycket fungerar i stort väl på Lidingö. SCBs årliga medborgarundersökning visar bland annat att hela 99 procent av Lidingöborna tycker att Lidingö är en bra plats att leva och bo på. Detta gäller både skola, omsorg, boende, samhällsservice, kulturliv och trygghet i samhället samt bemötande, information och inflytande i kommunen, liksom förtroende för politiker och […]

Vi är stolta men inte nöjda! Läs mer »