FÖRSKOLANS DAG

Fler utbildade förskollärare behövs för en tryggare förskola. 

På Lidingö ska alla föräldrar känna sig trygga med att lämna sina barn på våra förskolor, och veta att verksamheten håller hög kvalitet. Förskolan ska ta tillvara barnens naturliga nyfikenhet och lust att lära sig. Det ställer höga krav på personalen i förskolan, att fånga upp intresset för kreativitet och lek samtidigt som att stimulera barns förmåga att lära sig läsa, skriva och räkna. För oss moderater är förskolan av högsta prioritet då de yngsta barnen har hela livet framför sig och ska få en så bra grund som bara är möjligt! 

En trygg förskola är nödvändigt för lärande och vi fortsätter att driva igenom flera viktiga åtgärder för att säkerställa både ökad trygghet och därmed bättre lärande. Andelen behöriga pedagoger som arbetar med barnen ute på förskolornas avdelningar måste öka. Detta försöker vi åstadkomma genom att underlätta för barnskötare som enbart har några få poäng kvar till sin förskollärarexamen att kunna slutföra sin utbildning samt genom att tillföra mer resurser till förskolan genom en höjd skolpeng, för att bl. a underlätta rekrytering av fler behöriga förskollärare och för att höja lönerna. 

I stadens budget för 2022 fick förskolan stora viktiga tillskott för att lyckas med detta. Vår ambition är att dessa medel ska användas så nära barnen som möjligt, eftersom det är där som pengarna ger störst effekt och skapar mest nytta. 

Vill du läsa mer om vår skolpolitik, klicka här (https://lidingomoderaterna.se/skola-forskola)