19 maj 2022

VILL DIN FÖRENING GÖRA EN INSATS FÖR LIDINGÖS UNGA -OCH SAMTIDIGT TJÄNA EN SLANT?

Nu kan öns föreningar ansöka om att nattvandra och tillsammans öka vuxennärvaron där öns ungdomar vistas i sommar.  Under 2021 genomförde @Lidingö stad tillsammans med @IFK Lidingö fotboll en pilot där IFK Lidingö nattvandrade under tolv kvällar. Syftet var att öka vuxennärvaro i utomhusmiljöer på Lidingö där ungdomar vistas. Försöket föll väl ut och fortsätter […]

VILL DIN FÖRENING GÖRA EN INSATS FÖR LIDINGÖS UNGA -OCH SAMTIDIGT TJÄNA EN SLANT? Läs mer »

FÖRSKOLANS DAG

Fler utbildade förskollärare behövs för en tryggare förskola.  På Lidingö ska alla föräldrar känna sig trygga med att lämna sina barn på våra förskolor, och veta att verksamheten håller hög kvalitet. Förskolan ska ta tillvara barnens naturliga nyfikenhet och lust att lära sig. Det ställer höga krav på personalen i förskolan, att fånga upp intresset

FÖRSKOLANS DAG Läs mer »