Ett vykort från Länsförbunds-stämman 2023

Söndagen den 14 maj 2023 samlades ca 200 Moderater från hela Stockholms län på Länsförbundsstämma. Under sju timmar avhandlades förutom stadgeenliga valfrågor etc., inte mindre än 3 propositioner och 45 motioner. Några andra höjdpunkter därifrån var:

   

   • Daniel Källenfors valdes in som ledamot i förbundsstyrelsen för Stockholm Stad och Län

   • Michaela Fletcher valdes till ny förbundsordförande

   • Statsminister Ulf Kristersson talade

   • Finansmarknadsminister Niklas Wykman talade

  Lidingö representerade som största förening med våra 18 mandat inkl. MUF. Talarstolen gästades flitigt av bland annat Carina Kindkvist, Tobias Sjö och Staffan Strömbäck. Och vår egen Anna-Britta Bergman var 1e vice ordförande i Presidiet.

  Lidingö hade fått med inte mindre än fyra motioner, en om skatteutjämning, en om Östesjöns miljö, en om elfrågor och en om försvaret.

  Foto: Michael Anderberg

  Övr nyheter