VIKTEN AV SPRÅKUTVECKLING I FÖRSKOLAN

Språkutveckling i förskolan är avgörande för barns och ungas läsförståelse och språkkunskaper.
Därför vill Lidingömoderaterna att alla småbarnsgrupper möts av förskolelärare med goda kunskaper i svenska språket.
Forskning idag visar att språkutvecklande arbete är helt avgörande för hur språket utvecklas hos små barn. Därför ska våra yngsta förskolebarn på Lidingös förskolor redan i deras första inskrivningsgrupp tidig exponeras och överösas av svenska. För språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Vi vet exempelvis också att bristande läsförståelse kraftigt bidrar till att barn och unga inte lär sig tillräckligt med matematik.
Vi Lidingömoderater vill ge varje barn en bra start med stora möjligheter att i förskolan få utveckla sin egen förmåga att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.
Därför är det avgörande att vi har:
✅ Förskolepedagoger med goda kunskaper i svenska språket i alla småbarnsgrupper och förskolor på Lidingö. Låter detta intressant och vill du läsa mer? klicka här för att komma till vårt handlingsprogram för skolan: https://lidingomoderaterna.se/skola-forskola/