Rapport från medlemsmöte 26 april på Restaurang Jernet.

Mötet var det första av tre där Moderaternas gruppettor i sex av Lidingös nämnder presenterade respektive nämnd samt de arbete som bedrivs och planerna för mandatperioden. 

Först ut var Nils-Henrik Tideberg, Vice Ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Nils Henrik presenterade Moderat byggpolitik i MSN och Kommunstyrelsen samt informerade om planerade stadsutvecklingsprojekt, den nya översiktsplanen, ett nytt kulturmiljöprogram och nya naturreservat. Moderaternas vision är att bevara Lidingös unika karaktär av grön skärgårdsö. Lidingö skall förbli småstaden bredvid storstaden och utvecklas varsamt

Därefter presenterade Christer Mohlin, Ordförande för Utbildningsnämnden, en utblick från Utbildningsnämnden. Christer redogjorde för Lidingökoalitionens politiska program 2023-2026 inom utbildningsområdet, hur lärandeförvaltningen är uppbygg och hur läget ser ut hos Lidingös skolor. Även om nyckeltalen jämfört med andra kommuner ser mycket bra ut finns det saker att förbättra under mandatperioden. Målet för mandatperioden är att ”Lidingös elever skall ha tillgång till Sveriges bästa utbildningsverksamheter och utvecklas maximalt. 

Presentationerna följdes av frågor från publiken på drygt 20 personer. Kvällen blev mycket lyckad och flera dröjde sig kvar för en fortsatt diskussion. 

Foto: Pål Jebsen

Övr nyheter