Nu gör vi Lidingö ännu grönare

Vårt Lidingö är stadens informationstidning, som delas ut till alla hushåll på ön, i form av en bilaga till Mitt i Lidingö. Här skriver jag, som kommunstyrelsens ordförande, om öns utveckling. Senaste artikeln handlar om årets beslut att utvidga våra naturreservat.

Tidningen riktar sig till alla Lidingöbor och är inget forum för partipolitik, men här på Facebook kan det väl i alla fall avslöjas att den goda utveckling som beskrivs beror på den styrande Lidingökoalitionen, alltså samarbetet mellan Moderaterna och Lidingöpartiet med stöd av Sverigedemokraterna. Om nu någon tvivlade.

Här är artikeln i sin helhet:

”NU GÖR VI LIDINGÖ ÄNNU GRÖNARE

Långängen-Elfviks naturreservat sträcker sig i dag från Kottlasjön, på södra halvan av ön, till Elfviks udde längst österut på norra Lidingö. Reservatet tillkom för drygt 15 år sedan.

I år fattar vi beslut om att utöka reservatet. Då inlemmas också Elfvikslandets skogspartier och stränder i norr, liksom skogarna söder om Kottlasjön, den östra delen av Ekholmsnässjön, ekmiljöerna vid Ekholmsnäs och kulturlandskapet vid Mölna. Reservatet blir över 700 hektar stort.

Men det tillkommer också ett nytt naturreservat, i Sticklinge, på nordvästra delen av ön. Här finns kulturpräglade marker med gamla ekar. Oexploaterade stränder med klippor.

Just nu är förslaget om utökade reservat ute på samråd. Detta har fått lite längre tid än vanligt. Det har pågått sedan i juni. Fram till den 11 oktober i höst uppmanas de berörda – som fastighetsägare eller arrendatorer – att tycka till. Berörda kontaktas direkt via brev, men alla Lidingöbor är välkomna att lämna synpunkter.

Det här är ett stort beslut. I ett slag utökas Lidingös naturreservat med omkring 75 procent. Vi går från cirka 450 till drygt 800 hektar skyddad mark. Det betyder att Lidingö får mer fredad miljö än Danderyd, Täby och Solna kan erbjuda tillsammans.

Det är också ett långsiktigt beslut. Vi fastslår något som inte ska rivas upp efter någon enstaka politisk mandatperiod. Våra barn och barnbarn ska få njuta av samma natur som vi fick.

De flesta beslut vi fattar är ju annars tämligen preliminära. Kommunen skiljer sig på så sätt inte från det enskilda hushållet. Kläder byter vi efter säsong. Vitvaror och fordon ska vi ha några år. Bostaden något decennium.

Men ibland ska besluten hålla längre. Som gamla bron. Den öppnades 1925 och höll nästan ett sekel. För ett decennium sedan fattade kommunen beslut om att ersätta den. Och nu i höst öppnar Lilla Lidingöbron fullt ut. Att bygga den var ett hundraårsbeslut.

Av alla de beslut som fattas i Lidingö stad i år, är nog de utökade naturreservaten det mest hållbara.

Reservaten kommer att bli en enorm tillgång för alla Lidingöbor under överskådlig tid.

Områdena som vi föreslår ska bli naturreservat ser vi som extra viktiga att bevara. För framtida generationer, för Lidingöbornas rekreationsmöjligheter och för att skydda naturen i sig.

I år gör vi Lidingö ännu grönare.”