Medlemsmöte på Jernet

Rapport från medlemsmöte 26 april på Restaurang Jernet.

Mötet var det första av tre där Moderaternas gruppettor i sex av Lidingös nämnder presenterade respektive nämnd samt de arbete som bedrivs och planerna för mandatperioden.  Först ut var Nils-Henrik Tideberg, Vice Ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Nils Henrik presenterade Moderat byggpolitik i MSN och Kommunstyrelsen samt informerade om planerade stadsutvecklingsprojekt, den nya översiktsplanen, ett […]

Rapport från medlemsmöte 26 april på Restaurang Jernet. Läs mer »