Projekttyp: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Nils-Henrik Tideberg

Nils Tideberg Har varit moderat sedan skolåren. Jobbade flera år i Gunnar Hökmarks MUFKansli. Fick där min politiska skolning av Gösta Bohman, Lars Tobisson och Per Westerberg.Därefter många år på flera chefsjobb i bankvärlden. P g a den huvudlösa december-överenskommelsen engagerade jag mig åter i M. Under min tid som ordf för Lidingömoderaterna drev vi …

Nils-Henrik Tideberg Läs mer »

Björn Rosén

Björn Rosén Närmare 30 år som konsult inom Ernst & Young varav merparten som global client service partner kombinerat med diverse chefsroller. Sedan ett par år driver jag egen verksamhet samt engagerad i styrelse. Därutöver så är jag ledamot i kommunfullmäktige samt miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Jag flyttade med min familj till Lidingö 1992.Jag vill värna …

Björn Rosén Läs mer »

Fredrik Vinstock

Fredrik Vinstock Lidingöbo av födsel och ohejdad vana. Ekonom och jurist till utbildningen, arbetar inom finansbranschen. Gift och har tre barn. Har varit aktiv i Moderaterna på Lidingö sedan tidigt 90-tal med en paus kring sekelskiftet. Mitt politiska engagemang är centrerat kring stadsbyggnadsfrågor, och jag är bl a ordförande i Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden. Jag värnar …

Fredrik Vinstock Läs mer »

Christer Serenhov

Christer Serenhov Lång karriär i olika ledningspositioner inom bankvärlden i Sverige. Numera aktiv i den globala universitets världen. Flyttade med familj till Lidingö 1992. Ledamot i Moderata föreningens styrelse på Lidingö 2015-2018. Anledningen till mitt politiska engagemang är främst att jag vill säkerställa en småskalig och varsam byggpolitik på Lidingö där grön och skogsområden värnas. …

Christer Serenhov Läs mer »

Kent Björnberg

Kent Björnberg Västgöte, uppvuxen i moderat företagarmiljö. ”Otrogen” med centern på Ön i dryga 10 år men nu mognat och är med i M sedan 2 år.Engagerad i att skapa ett tryggt samhälle, i synnerhet för unga och äldre. Vill skapa en småskalig stadsutveckling. Angeläget för mig att politiska beslut baseras på fakta. Tycker viktigt …

Kent Björnberg Läs mer »