Christer Serenhov, Torsvik N+Hersby N

Christer Serenhov

Lång karriär i olika ledningspositioner inom bankvärlden i Sverige. Numera aktiv i den globala universitets världen. Flyttade med familj till Lidingö 1992. Ledamot i Moderata föreningens styrelse på Lidingö 2015-2018. Anledningen till mitt politiska engagemang är främst att jag vill säkerställa en småskalig och varsam byggpolitik på Lidingö där grön och skogsområden värnas. Idrotts- och trygghetsfrågor är andra områden som jag fokuserar på. 
Jag är ordinarie ledamot i Miljö och Stadsbyggnadsnämnden sedan 2019.
Delegera 95%
Motivera 90%
Bra på att stryka skjortor 99%