Nils-Henrik Tideberg, Torsvik S+Centrum

Nils Tideberg

Har varit moderat sedan skolåren. Jobbade flera år i Gunnar Hökmarks MUFKansli. Fick där min politiska skolning av Gösta Bohman, Lars Tobisson och Per Westerberg.
Därefter många år på flera chefsjobb i bankvärlden. P g a den huvudlösa december-överenskommelsen engagerade jag mig åter i M. Under min tid som ordf för Lidingömoderaterna drev vi igenom den nya och försiktigare byggpolitiken och skapade visionen av att Lidingö skall förbli unikt. I mitt Lidingö skall det märkas att man kommer någon annanstans när man åker över Lidingöbron.

Analysera politiska situationer 98%
Kreativ problemlösning 96%
Matlagning 95%