Nu renar vi Kyrkviken!

Under förra året beslutade vi i kommunfullmäktige om ett nytt miljöprogram för Lidingö Stad som gäller fram till 2030. Även handlingsplaner som utgår från Miljöprogrammet klubbades förra året. Nu ser vi framemot att det leder till konkreta åtgärder för en ännu bättre miljö på Lidingö. Ett exempel är att vidta åtgärder för att rena Kyrkviken.
Reningen av Kottlasjön 2017 har varit mycket framgångsrik för både fiskar och badare. Genom att binda fosforn i sjön har vattnet blivit klarare och renare. Vattnet i Kottlasjön är idag i ett mycket bättre skick än 2016 när den ansågs ha en otillfredsställande status.
Nu tar vi nästa steg och vidtar åtgärder för att förbättra Kyrkviken!

30 miljoner är avsatt för detta i budgeten
Den främsta åtgärden för att komma tillrätta med vattenkvaliteten i Kyrkviken är att hantera dagvattnet. Det är viktigt att vi tar hand om dagvattnet så nära källan som möjligt, tex genom att filtrera dagvattnet i gräsytor nära Kyrkviken. Ett annat exempel är att bygga dagvattendammar.
Vi tar även prover året runt för att bevaka vattenstatusen i öns olika vatten för att hålla koll och veta vilka åtgärder som behövs och är bäst att vidta.

Hur kan vi som Lidingöbor hjälpa till att hålla Kyrkvikens vatten renare?
– Genom att tvätta bilen på en tvättanläggning istället för på din uppfart eller på gatan bidrar du som bor i närheten av Kyrkviken på ett bra sätt till bättre vatten. Du som är båtägare kan också bidra genom att tvätta båtbotten på ett skonsamt sätt, säger Carina Kindkvist talesperson i miljö- och klimatfrågor för Lidingömoderaterna.

Övr nyheter