Lyhördhet och grönska vägleder vår byggpolitik

7 av 10 vill bo i hus eller radhus
– ändå står hus enbart för ca 20 procent av de bostäder som byggs i Sverige. I Stockholmsregionen och på Lidingö är siffran ännu lägre.

Att planera och bygga småhus går också väl i linje med Lidingöbornas önskan om att bygga småskaligt och att värna vår natur och miljö. Närheten till natur och grönområden är en viktigt och vanlig anledning till att man bor på Lidingö. När vi bygger nytt är det därför givet för oss att värna just det som gör vår ö unik.
Sedan 2015 har den gamla Beijer Bygg-tomten i kyrkviken stått tom, men nu planerar vi för 8 radhus och 6 hus på platsen.
– Dels passar det bra i området med både radhus och villor, dels har vi byggt många lägenheter nyligen. Vi bygger flerbostadshus i Högsätra och hela Dalénum byggdes nyligen. Många vill ha en egen markbostad, säger Daniel Källenfors till Mitt i Lidingö i veckan.

Övr nyheter