Lyhördhet och grönska vägleder vår byggpolitik

7 av 10 vill bo i hus eller radhus – ändå står hus enbart för ca 20 procent av de bostäder som byggs i Sverige. I Stockholmsregionen och på Lidingö är siffran ännu lägre. Att planera och bygga småhus går också väl i linje med Lidingöbornas önskan om att bygga småskaligt och att värna vår […]

Lyhördhet och grönska vägleder vår byggpolitik Läs mer »