LIDINGÖMODERATERNA ❤️ BÅTLIVET

– Hans Barje (M) träffar Gurra Krantz från Gåshaga Marina. 

Vi behöver fler båtplatser på Lidingö. Det är n fråga som vi driver i Lidingö Båtråd (ett samarbetsorgan mellan Lidingö Stad, politiken och Lidingös elva båtklubbar). 

Senaste året fick ca 100 lidingöbor en ny båtplats, men tyvärr är det många som står i kö. Idag finns det 2100 båtplatser och väntetiden är ca 5 år. Detta vill vi försöka minska genom bla utveckla Skärsätra Båtklubb med ca 80 platser och löpande förtäta med fler bryggor i andra båtklubbar. Vi vill se över vilka båtklubbar som kan förtätas och hur staden kan hjälpa för att söka nya tillstånd. 

Som ett komplement till de föreningsdrivna båtklubbarna finns det större kommersiella marinor, som Gåshaga Marina och Lidingö Varvet. 

För att än bättre kunna driva frågan om fler båtplaster och bättre båtliv på Lidingö har Hans Barje (M) ordförande i båtrådet på Lidingö besökt Gåshaga Marina och ägaren Gurra Krantz. Under sitt besök fick Hans en presentation av företaget och en viktigt påminnelse om att även helt kommersiella företag bidrar till gott båtliv på Lidingö. 

Gåshaga marina är nämligen just det: helt kommersiell och erhåller inga bidrag från staden. De har idag 10 anställda, ca 300 båtplatser i sjön och ca 200 på vinterförvarning, allt från 100 ft till 6 ft. 85 % är motorbåtar och 7 stycken är el-båtar, men det blir säkert fler.

 I Gåshaga finns ett stort marint båtkluster med flera starka företag, dessa verksamheter måste få utvecklas och långsiktigt säkerställas så att det inte blir ett krav på att bygga bostäder på deras mark. Lidingö behöver duktiga lokala företagare som ger bra service till våra Lidingöbor. 

Vi vill fortsätta och stärka lidingös båtliv oavsett om det är föreningsdrivet eller kommersiellt och ser positivt på att fler Lidingöbor kan få en båtplats på ön och njuta av vår skärgård. Vissa båtägare vill göra allt själv och vara aktiva i en båtklubb och vissa vill köpa 100% av servicen, kanske lite av valfrihet! 

Vi ser att båda verksamheterna är viktiga och bidrar starkt till ett göra Lidingö till en båt och Skärgårdsö. 

Hans Barje (M), Ordförande Lidingö Båtråd

Övr nyheter