S HOTAR FYRA VÅRDMOTTAGNINGAR PÅ LIDINGÖ MED STÄNGNING

Köer är tyvärr ett stort problem i det svenska sjukvårdssystemet. I Stockholms betydligt mindre än i övriga Sverige, men likväl ett problem. Att icke akut sjukvård har behövt vänta under Corona har givetvis inte gjort situationen bättre.
Trots detta vill Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Stockholm lägga ner elva vårdval och stoppa fristående vårdgivare. Det hotar över 350 vårdmottagningar i Region Stockholm och totalt 4 stycken på Lidingö.
⚠️ Det skulle bland annat innebära att kvinnor inte själva får bestämma vilken gynekolog de kan gå till.
⚠️ Att anhöriga och äldre inte själva får bestämma över vården de ska få i livets slutskede.
⚠️ Att gravida inte får välja barnmorska och mödravårdscentral fritt.
⚠️ Att föräldrar inte får välja barnläkare till sina barn.
👉 Att man blir äldre, sjuk eller har svårt att få barn betyder inte att man varken är oförmögen eller ointresserad av hur och vem som ska hjälpa en. Tvärt om anser vi att patientens vilja och trygghet måste stå i centrum i sjukvårdsystemet.
Att slopande av vårdvalen dessutom kraftigt skulle minska tillgängligheten till vård visar tydligt hur vänsterns ideologiska skyddslappar står i vägen för deras förmåga att utveckla det svenska sjukvårdssystemet. I SVT regionranking toppar Region Stockholm på grund av våra korta köer och goda tillgänglighet till vård – men om S och V får igenom sina nedstängningar riskeras allt det!
Vill du fortsatt kunna välja vård själv? Klicka här (https://rorinteminvard.se/) för att se vilka mottagningar som hotas med nedläggning och skriv under namnlistan!