Föreningsstyrelsen

Lars Almquist

Lars Almquist, Dalénum

Lars Almquist LEDAMOT I FÖRENINGSSTYRELSEN, LIDINGÖMODERATERNAErsättare I Kultur- och Fritidsnämnden Jag arbetar med rådgivning inom finans, fastigheter och samhällsbyggnad. Bodde tidigare på Gärdet och var då aktiv i Moderaterna i Stockholms stad. När vi återvände till Sverige efter tre år i Spanien valde vi att bosätta oss på Lidingö för barnens skull. Hela familjen trivs […]

Lars Almquist, Dalénum Läs mer »

Fredric Westerdahl, Skärsätra

Fredric Westerdahl LEDAMOT I KommunfullmäktigeLEDAMOT I FÖRENINGSSTYRELSEN, LIDINGÖMODERATERNALEDAMOT I TEKNISKA NÄMNDEN Som soldat och officer har jag tjänat Sverige i tre decennier och haft förmånen att i lagarbetet tillsammans främja fred och frihet, både här hemma och i långt borta. Numera forskar överstelöjtnanten som doktorand vid Försvarshögskolan om hur militär förmåga skapas och har förmånen

Fredric Westerdahl, Skärsätra Läs mer »

Philip Hallberg

Philip Hallberg ordförande muf Jag är 17 år och läser ekonomiprogrammet på gymnasiet. Jag blev medlem i MUF 2016. Jag valdes in i styrelsen för MUF Lidingö 2017, var därefter vice ordförande 2018-2020 och har sedan 2020 varit ordförande för Lidingös mest frihetliga ungdomsförbund. Jag har varit politikintresserad sen liten och varit Lidingöbo från ung

Philip Hallberg Läs mer »

Michael Anderberg

Michael Anderberg, Skärsätra

Michael Anderberg LEDAMOT I FÖRENINGSSTYRELSEN, LIDINGÖMODERATERNAERSÄTTARE I OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDENPROGRAMLEDARE MPODDEN Jag jobbar som strategisk teknisk rådgivare i IT-branschen. Har bott på Lidingö i tre omgångar men sedan 2004 har jag blivit kvar och då närmare bestämt i Skärsätra tillsammans med min familj. Jag stormtrivs i den fina miljön vi har här och ändå så

Michael Anderberg, Skärsätra Läs mer »

Angela Langenskiöld

Angela Langenskiöld Ledamot i KommunfullmäktigeKassör i föreningsstyrelsenLEDAMOT i KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Jag är analytiker vid Skatteverket och Lidingöbo sedan länge och är mycket fäst vid vår vackra, gröna, lugna, hundvänliga ö. Min drivkraft finns inom områden som kultur och lärande men jag känner även ett stort engagemang för lokalpolitiska frågor såsom byggnation, djur och natur. 

Angela Langenskiöld Läs mer »

Tobias Sjö ordförande

Tobias Sjö

Tobias Sjö ORDFÖRANDE I FÖRENINGSSTYRELSEN, LIDINGÖMODERATERNAERSÄTTARE I KOMMUNFULLMÄKTIGELEDAMOT I OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN Jag är moderat för att jag har en grundmurad tro på människan. Politikens uppgift att se till att varje människa får möjlighet att själv fatta beslut för att utvecklas och också ta konsekvenserna av sina val – inte att styra och befalla över

Tobias Sjö Läs mer »

Carina Kindkvist, Skärsätra

Carina Kindkvist Flyttade till Lidingö 2001 med norrman och nyfödd son. Jag har en lång bakgrund från IT-konsultbranschen och bytte bana 2002 för att starta företag inom coachning och senare utbildning och lokaluthyrning. Har sedan ett uppvaknande om planetens tillstånd 2016 volontärarbetat i olika projekt och styrelser med koppling till de 17 hållbarhetsmålen i agenda

Carina Kindkvist, Skärsätra Läs mer »

Marie Bjernelius Lundahl

Marie Bjernelius Lundahl Ledamot i Kommunfullmäktige samt valnämndenLEDAMOT I FÖRENINGSSTYRELSEN, LIDINGÖMODERATERNALedamot I omsorgs- och socialnämnden Flyttade till Lidingö 1982 och har bott på olika delar av ön. Har nyligen flyttat till Dalenum med närheten till havet och bra kommunikationer. Lång karriär som jurist med erfarenhet från utredningar, myndighet, departement och domstol, inklusive chefsposition. ”Tur är

Marie Bjernelius Lundahl Läs mer »