Peter Lönnqvist, Brevik Ö+ Käppala S

Peter Lönnqvist

Moderat sedan 2013. Valt att påverka genom aktivt politiskt arbete i stället för att stå bredvid och ropa. Jag engagerar mig mycket för att åldersrika ska få ett liv, en trygghet och en omvårdnad som de önskar och som vi kan vara stolta över.
Är egenföretagare inom företagsutveckling sedan 1986. Även min hustru driver eget. Ser därför behovet att verka för att företagare uppmuntras och ges förutsättningar för att växa. Har som anställd haft glädjen att arbeta i USA, Asien och Mellanöstern. Gillar språk och kultur. Bor i Brevik med familj, har 3 barn i åldrarna 14, 19 och 21.

Kreativt tänkande 100%
Lyhörd 95%
Trevlig gäst på middag 99%