Kent Björnberg

Kent Björnberg

Västgöte, uppvuxen i moderat företagarmiljö. ”Otrogen” med centern på Ön i dryga 10 år men nu mognat och är med i M sedan 2 år.
Engagerad i att skapa ett tryggt samhälle, i synnerhet för unga och äldre. Vill skapa en småskalig stadsutveckling. Angeläget för mig att politiska beslut baseras på fakta. Tycker viktigt att hushålla med offentliga medel.
Politik för mig är att ”leverera” nytta till Lidingöborna, vilket kräver en förmåga att kunna kompromissa.
Bästa rekreationen för mig att ibland få vara ”trottoarbonde”.  En annan att få njuta av vår underbara skärgård. Engagerad i barnbarnens skolarbete och aktiviteter.
Bra på att lyssna 90%
Envis när jagtror på något 94%
Fena på köttfärssås 98%