Carl-Johan Gestrup

Carl-Johan Gestrup

Jag flyttade till Lidingö 1994, gick med i Moderaterna året därpå och fick mitt första uppdrag i Kultur- och Fritidsnämnden 1999. Privat har jag varit verksam inom HR-området som anställd i statlig och privat sektor och avslutningsvis som ledningskonsult i tolv år. Nu i fullmäktige och överförmyndare och tidigare i styrelsen för Moderaterna, som ledamot och som ordförande.

Fena på att formulera mig i skrift 95%
Lätt att få kontakt med folk 90%
Gillar varddagsmotion 99%