Anna-Carin Pehrson

Anna-Carin Pehrsson

Anna-Carin Pehrson

Hela yrkeskarriären spenderades i Stockholms Stads skolor på alla nivåer från lågstadium till gymnasium. Olika roller, kurator, pedagog, projektledare och skolledare. Parallellt uppdrag ifrån regeringen att driva olika utvecklingsprojekt. Arbetat i både välmående som särkilt utsatta områden.
Arbetat politiskt under olika perioder i Stockholm.
Engagerade mig ånyo 2012. Sitter sedan 2014 som ledamot i Utbildningsnämnden, och har varit ordförande mellan 2019-2021.

Gillar att leda mot gemensamma mål 95%
Motiveras av synliga resultat 95%
Konstnärlig 100%