Nomineringsstämma 2022-inbjudan

Välkommen!

Välkommen till Lidingömoderaternas nomineringsstämma 2022

Nomineringsstämman beslutar om Lidingömoderaternas lista i kommunalvalet 2022, dvs partiets representation i kommunfullmäktige för mandatperioden 2022-2026. Alla medlemmar inbjuds att närvara, dock är det de som var medlemmar per 2022-01-02 som har rösträtt.
Varmt välkommen!
/Styrelsen

Söndag 13 februari

kl 13.00, registrering
startar kl 12.00

Digitalt på Zoom
Meeting ID: 830 05 46 2885

Föranmälan
Vi ser gärna att du anmäler ditt deltagande i förväg. Använd knappen till länken nedan.

Observera följande när det gäller Zoom-deltagande:
• För- och efternamn ska användas av samtliga deltagare. Kontrollera innan mötet att du har rätt namn i Zoom.
• Kameran ska vara på under mötet och är ett krav under voteringar.
• Varje deltagare ska och kan endast delta via ett Zoom-konto (en person i en kameraruta). Varje medlem måste alltså logga in på en egen enhet. Det går inte att dela/vara två personer på samma.
• Mikrofonen ska vara avstängd under mötet för att minimera risken av störmoment, förutom för den som stämmoordföranden delegerat ordet till. Ordningsfrågor ställs via chatten.
• Instruktioner hittar du i PDF-dokument nedan ”Procedurregler och instruktioner”.

Viktiga PDF-dokument inför mötet